Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

30.09.2019 r.

Mgr inż. Marcin TATARA

Postępowanie zakończone


11.07.2019 r.

Mgr inż. Karolina TATARA

Postępowanie zakończone


26.06.2019 r.

Mgr inż. Mariusz CZABAK

Postępowanie zakończone


03.07.2019 r.

Mgr inż. Daniel PRZYWARA

Postępowanie zakończone


08.05.2019 r.

Mgr inż. Alina KALETA

Postępowanie zakończone


12.07.2018 r.

Mgr inż. Piotr BOŃKOWSKI

Postępowanie zakończone


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław KWIATKOWSKI

Postępowanie zakończone
Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

13.01.2010 r.
Teoretyczne podstawy zastosowania piezopolimerów do diagnostyki konstrukcji inżynierskich
Joachim RZEPKA

28.10.2009 r.
Kształtowanie właściwości betonów samozagęszczalnych dodatkiem wypełniaczy
Piotr PODKOWA

08.04.2009 r.
Analiza sprężonych belek mostowych wzmocnionych taśmami CERP w różnych fazach remontowych przęseł
Arkadiusz MORDAK

16.01.2008 r.
Wpływ warstwy przejściowej na właściwości betonu wysokowartościowego (BWW) z kruszywem bazaltowym
Krzysztof STARZYK

17.12.2007 r.
Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji rozkładów uszkodzeń w układach belkowo-ramowych poprzez pomiary ich drgań
Seweryn KOKOT

30.05.2007 r.
Analiza zagadnienia własnego belek na stochastycznym podłożu Własowa
Barbara KALETA

07.09.2005 r.
Współpraca gruntu i konstrukcji mostowych wykonanych ze stalowych blach falistych
Damian BĘBEN

27.04.2005 r.
Ocena poziomu hałasu w otoczeniu różnych typów stalowych mostów kolejowych
Beata STANKIEWICZ

09.02.2005 r.
Analiza zawilgocenia przegród warstwowych
Andrzej MARYNOWICZ

30.06.2004 r.
Problemy konstrukcji drewniano-stalowych w pożarze.
Anna DĘBOWSKA