Aktualności   Archiwum

Konkurs na stypendia doktoranckie (dla Doktorantów II - IV roku)

  czwartek, 2013-10-03 12:25:03


Przedmiotem konkursu są stypendia doktoranckie, które będą przyznane na okres dwunastu miesięcy, tj. od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2013/2014 należy składać w pok. 102 Wydziału Budownictwa (u Pani Doroty Buczek) do dnia 10 października 2013 roku do godz. 14.00.

W załącznikach należy przedstawić:

  • opinię opiekuna naukowego w zakresie postępów w realizacji pracy doktorskiej oraz aktywności naukowej
  • wykaz dorobku naukowego za ostatnie 12 miesięcy wraz z punktacją i kserokopią pierwszej strony opublikowanych artykułów i komunikatów, a także patentów i wzorów użytkowych

Pierwszeństwo otrzymania stypendium mają osoby wykazujące aktywność naukową popartą wymiernym dorobkiem publikacyjnym. Wniosek stypendialny oraz kryteria punktacji określa Zarządzenie nr 57/2011 JM Rektora Politechniki Opolskiej. W przypadku publikacji współautorskich kilku doktorantów liczbę punktów dzieli się proporcjonalnie do liczby autorów. Szczegółowe kryteria zawiera “Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz cytowane Zarządzenie zmieniające wniosek stypendialny (załączniki 1 i 2) i kryteria punktacji”.

Bliższych informacji udzielają:


  Aktualności   Archiwum