Aktualności   Archiwum

Druga Kawa - Józef Gigiel [16.07.2013]

  czwartek, 2013-07-18 12:28:19Z ankiet, przeprowadzonych wśród absolwentów Budownictwa, pół roku po zakończeniu studiów na Politechnice Opolskiej wynika, że 60% badanych pracuje w branży budowniczej na podstawie umowy o pracę. To bardzo dobry wynik w kontekście trudnej sytuacji na rynku pracy.

- Nasi studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale w trakcie studiów zyskują prawo do samodzielnego wykonywania zawodu - np. w branży projektowej czy też w nadzorowaniu i prowadzeniu robót budowlanych - tłumaczy dr inż. Józef Gigiel z Wydziału Budownictwa. - Część z tych osób zakłada później własne specjalistyczne firmy - dodaje.

Więcej informacji: Druga Kawa z Józefem Gigielem (http://www.24opole.pl)


  Aktualności   Archiwum