Aktualności   Archiwum

Postępowanie habilitacyjne dra inż. Damiana Bębna

  wtorek, 2013-06-25 16:11:34


Postępowanie habilitacyjne dra inż. Damiana Bębna

W dniu 25 czerwca 2013 r. Rada Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, po zapoznaniu się z opinią powołanej w tej sprawie Komisji habilitacyjnej, wraz z uzasadnieniem oraz kompletem dokumentacji postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych Kandydata, nadała dr inż. Damianowi Bębnowi stopień naukowy doktora habilitowanego, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo, w specjalności budownictwo komunikacyjne.

Więcej informacji w dziale: Postępowania awansowe: Habilitacje


  Aktualności   Archiwum