Aktualności   Archiwum

Kolejny grant MINIATURA na Wydziale Budownictwa i Architektury!!!

  poniedziałek, 2020-11-09 11:23:17


Dr inż. Mariusz CZABAK uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki na projekt MINIATURA pt. Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośność

Przyjęty do finasowania grant NCN na realizację działania naukowego ma na celu ustalenie wpływu zastosowania betonu na bazie proszków reaktywnych (RPC) w górnej (ściskanej) warstwie belki zespolonej na zmianę jej nośności i sztywności. Warstwa dolna belki wykonana zostanie z drewnianego elementu prefabrykowanego typu „I-beam” wzmocnionego dodatkowo taśmami z włókien węglowych (CFRP).

W ramach działania badawczego planuje się przeprowadzenie badań niszczących belek o długości ok. 5 m w teście 4-punktowego zginania. Autor wniosku przewidział cztery zestawy badań do przeprowadzenia. Pierwszy stanowić mają belki typu „I-beam” bez zastosowania dodatkowych wzmocnień (wyniki będą stanowiły punkt odniesienia dla kolejnych elementów). Drugi zestaw zostanie wzmocniony taśmami CFRP (w dolnej strefie rozciąganej). Trzeci zestaw stanowić będą belki zespolone w górnej warstwie z RPC. Ostatni zestaw ma stanowić kombinację wykorzystania RPC i włókien CFRP. W celu uzyskania kompleksowego opisu zagadnienia zostaną także przeprowadzone badania podstawowe wytrzymałości i odkształcalności zaprojektowanego RPC, próbek drewna pobranych z elementów dwuteowych, jak i taśm z włókien węglowych. Obecnie można znaleźć badania dotyczące zespolonych belek drewnianych z betonami ultra wysokowartościowymi, przy czym nie wykorzystuje się w nich prefabrykowanych belek drewnianych typu „I-beam” w połączeniu z taśmami węglowymi. Brak jest również kompleksowego podejścia (zarówno od strony eksperymentalnej jak i modelu belki zespolonej) do ustalenia wpływu zastosowanych, w ramach zespolenia, materiałów na zmianę nośności i sztywności belek warstwowych – w tym cech mechanicznych złączy pomiędzy warstwami RPC, drewnianych elementów dwuteowych i taśm węglowych. W efekcie oczekuje się znacznego przyrostu nośności i sztywności dwuteowych belek drewnianych w wyniku ich wzmacniania z zastosowaniem nowoczesnych materiałów budowlanych.

Zobacz też na facebooku!

Kolejny grant MINIATURA na WBiA!!! Dr inż. Mariusz CZABAK uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki na projekt...

Opublikowany przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Niedziela, 8 listopada 2020

  Aktualności   Archiwum