Aktualności   Archiwum

Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola

  poniedziałek, 2020-03-16 12:04:22


Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020.

WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym, aby uniknąć Państwa wizyt w placówkach pocztowych).

Termin: do dnia 24 marca 2020 roku - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.

Osoby, które z powodów sytuacji epidemiologicznej napotkają kłopoty w wysłaniu przesyłki proszone są o wysłanie wiadomości na adres marcin.dudek@um.opole.pl - otrzymają indywidualnie ustalony termin. Dla uniknięcia Państwa podróży do Uczelni NIE SĄ WYMAGANE w momencie wysyłki załączniki wniosku zaświadczenia uczelni:
- potwierdzające posiadanie przez kandydata statusu doktoranta
- potwierdzające, że kandydat nie jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w zajęciach

Załączniki te zostaną one dołączone w terminie późniejszym - wyłącznie od kandydatów wskazanych do otrzymania stypendium.
Pracownik odpowiedzialny za nabór wniosków: Marcin Dudek - tel komórkowy 785 120 600

Więcej informacji: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/stypendia-doktoranckie-prezydenta-miasta-opola


  Aktualności   Archiwum