Aktualności   Archiwum

Konkurs dla młodych naukowców

  czwartek, 2020-01-30 09:26:08


Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący rady dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport dr hab inż. Damian Bęben, Profesor uczelni, ogłasza konkurs skierowany do młodych naukowców realizujących badania w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Kwota na finansowanie badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców, zabezpieczona w ramach środków wydzielonych w planie rzeczowo-finansowym Politechniki Opolskiej na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport wynosi w tym roku 30 000,00 zł.

Pliki do pobrania:
Skan Regulaminu finansowania badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport – podpisany w dniu 28.01.2020 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu: Wniosek o finansowanie badań naukowych w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport
Załącznik nr 2 do Regulaminu: Sprawozdanie w wykonania zadania badawczego w ramach rozwoju młodych naukowców ze środków finansowych przeznaczonych na rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport
Załącznik nr 3 do Regulaminu: Sprawozdanie finansowe – Kalkulacja wynikowa kosztów realizacji zadania badawczego

Dokumentację konkursową proszę składać w pokoju nr 101 w terminie do 26 lutego 2020 r.


  Aktualności   Archiwum