Aktualności   Archiwum

Architektura – studia II stopnia od października na Politechnice Opolskiej

  środa, 2018-06-06 08:58:01


Już od października ruszają na Wydziale Budownictwa i Architektury studia II stopnia na kierunku architektura w specjalizacji Architektura i Urbanistyka. Serdecznie zapraszamy osoby po studiach I stopnia na kierunku architektura, zainteresowane zdobyciem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta – zarówno absolwentów Politechniki Opolskiej jak i innych uczelni, którzy chcieliby kontynuować naukę w Opolu.

Studia trwają 3 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym. Kierunkowe treści kształcenia obejmują: kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, ochrony zabytków oraz planowania przestrzennego.

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek architektura jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i tytuł zawodowy inżyniera architekta. Kandydaci spełniający powyższe kryteria zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezentacji portfolio, obejmującego dorobek projektowy ze studiów I stopnia.


  Aktualności   Archiwum