Aktualności   Archiwum

Cytowania pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury w 2017 roku

  wtorek, 2018-05-08 13:25:45


Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że w oparciu o bazę Web of Science Core Collection przeprowadziła badania cytowań pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury w 2017 roku (stan na dzień 5.03.2018 r.). Analizy dokonano na podstawie publikacji indeksowanych w bazie z uwzględnieniem autocytowań. Wyszukano 309 cytowań dla 24 pracowników oraz ustalono indeks Hirscha.


Lp. Imię, nazwisko Liczba cytowań Indeks h
1 dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO 2 2
2 dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO 27 8
3 mgr inż. Piotr Bobra 4 2
4 prof. dr hab. inż. Jan Bujnak 12 4
5 dr inż. Dariusz Fabianowski 5 1
6 dr Daniel Frączek 3 1
7 dr hab. inż. Piotr Górski, prof. PO 32 7
8 prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk 12 5
9 dr inż. Przemysław Jakiel 5 1
10 dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO 14 3
11 mgr inż. Krystian Jurowski 1 1
12 dr inż. Seweryn Kokot 9 4
13 dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO 109 15
14 mgr inż. Jolanta Kowalska 1 1
15 dr inż. Juliusz Kuś 2 2
16 dr inż. Aneta Matuszek-Chmurowska 2 1
17 dr inż. Arkadiusz Mordak 3 2
18 dr inż. Henryk Nowak 2 1
19 dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO 4 2
20 dr hab. inż. Janina Pieczara 2 1
21 dr inż. arch. Marcin Spyra 17 2
22 dr inż. Beata Stankiewicz 3 1
23 mgr inż. Marcin Tatara 3 1
24 prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty 35 12
Razem 309 X

  Aktualności   Archiwum