Przejdź do aktualności

Rok 2019


2019-12-23
Życzenia Świąteczne

2019-12-10
Spotkanie Świąteczne

2019-12-10
Uniwersytet Śląski - międzynarodowa konferencja o prawie autorskim w nauce

2019-12-09
Otwarte zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach

2019-11-19
O placach rynkowych Opolszczyzny

2019-11-14
Seminarium Wydziałowe, 20.11.2019 r., 10:00

2019-11-04
Seminarium Wydziałowe, 06.11.2019 r., 10:00

2019-11-04
Konkurs rysunkowy 'Opolski Bauhaus'

2019-10-24
Seminarium Wydziałowe, 30.10.2019 r., 10:00

2019-10-11
Seminarium Wydziałowe, 16.10.2019 r., 10:00

2019-10-04
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Marcina Tatary

2019-10-03
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Karoliny Tatary

2019-10-03
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Daniela Przywara

2019-10-01
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Mariusza Czabaka

2019-09-26
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-09-17
Konkurs o nagrodę im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei za prace dyplomowe

2019-07-03
Seminarium Wydziałowe, 10.07.2019 r., 00:00

2019-06-27
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-17
Ar­chi­tek­tu­ra w ple­ne­rze, Mu­zeum Wsi Opol­skiej

2019-06-13
Umowa o współ­pra­cy po­mię­dzy UMWO a WBiA

2019-06-12
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-11
Se­mi­na­rium Wy­dzia­ło­we, Dr Gri­bo­vsz­ki Ka­ta­lin

2019-06-07
Seminarium Wydziałowe, 19.06.2019 r., 10:00

2019-06-05
Seminarium Wydziałowe, 12.06.2019 r., 10:00

2019-06-04
Za­wia­do­mie­nie o pu­blicz­nej obro­nie roz­pra­wy dok­tor­skiej

2019-06-03
ANSYS Academic Roadshow na Politechnice Opolskiej

2019-06-03
Pomóż nam pomóc sobie. Studencie, Absolwencie! Oddajemy Ci głos.

2019-06-03
II miejsce w sesji plakatowej dla pracowników WBIA

2019-06-03
Ze­bra­nie Sek­cji Me­cha­ni­ki Kon­struk­cji i Ma­te­ria­łów Ko­mi­te­tu In­ży­nie­rii Lą­do­wej i Wod­nej PAN oraz Sek­cji Metod Ob­li­cze­nio­wych

2019-05-30
Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

2019-05-27
Seminarium Wydziałowe, 29.05.2019 r., 09:00

2019-05-20
Seminarium Wydziałowe, 22.05.2019 r., 10:00

2019-05-14
Zaproszenie na wystawę

2019-05-10
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr inż. Aliny Kalety

2019-05-06
Seminarium Wydziałowe, 08.05.2019 r., 09:00

2019-04-26
Zaproszenie na zabranie Sekcji

2019-04-18
Seminarium Wydziałowe, 24.04.2019 r., 10:15

2019-04-15
Seminarium Wydziałowe, 17.04.2019 r., 10:00

2019-04-04
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2019-04-04
Praktyki dla Studentów Politechniki Opolskiej

2019-04-01
Seminarium Wydziałowe, 03.04.2019 r., 10:00

2019-04-01
Wernisaż prac studenckich „Mój Pierwszy Projekt”, Galerii „Błędne Koło”

2019-03-25
Seminarium Wydziałowe, 27.03.2019 r., 10:00

2019-03-22
Wernisaż wystawy "Mój Pierwszy Projekt"

2019-03-19
Grant NCN dla naszego pracownika dra inż. Piotra Bońkowskiego

2019-03-18
Seminarium Wydziałowe, 20.03.2019 r., 10:00

2019-03-18
20 marca zapraszamy na targi pracy – studenci są w tym czasie zwolnieni z zajęć

2019-03-11
Seminarium Wydziałowe, 13.03.2019 r., 09:45

2019-03-11
Seminarium Wydziałowe, 13.03.2019 r., 09:00

2019-03-04
Seminarium Wydziałowe, 06.03.2019 r., 10:00

2019-03-04
Seminarium Wydziałowe, 06.03.2019 r., 12:00

2019-02-18
Konkurs dla Młodych Inżynierów

2019-02-05
Konkurs walentynkowy

2019-02-01
XIII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego

2019-01-25
Seminarium Wydziałowe, 30.01.2019 r., 09:15

2019-01-24
Seminarium Wydziałowe, 30.01.2019 r., 10:00

2019-01-07
Seminarium Wydziałowe, 16.01.2019 r., 10:00
  Przejdź do aktualności