Przejdź do aktualności

Rok 2018


2018-12-14
Spotkanie świąteczne!

2018-12-10
Zaproszenie na wystawę poplenerową - Chełmno 2018

2018-12-06
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr inż. Krzysztofa Drożdżola

2018-12-05
Seminarium Wydziałowe, 12.12.2018 r., 11:30

2018-12-04
Seminarium Wydziałowe, 12.12.2018 r., 10:00

2018-11-29
Spotkanie dot. przedstawienia Instytutu Fraunhofera

2018-11-28
Jak powstawała Elektrownia Opole i jej stacja uzdatniania wody – zapraszamy na wykład

2018-11-23
Powraca konkurs urbanistyczny Schindler Global Award. Czas zmienić Mumbaj!

2018-11-23
Wystawa "Młodzi wiedeńscy architekci i architekci krajobrazu"

2018-11-23
Konferencja "Zamek Górny w Opolu"

2018-11-21
BazaR - darmowe szkolenia i warsztaty do wzięcia

2018-11-21
Konkurs dla młodych architektów

2018-11-21
Konkurs dla młodych inżynierów

2018-11-19
Seminarium Wydziałowe, 21.11.2018 r., 10:00

2018-11-06
Zmiany w procedurach związanych z awansami naukowymi

2018-10-30
Seminarium Wydziałowe, 07.11.2018 r., 12:15

2018-10-30
Seminarium Wydziałowe, 31.10.2018 r., 10:00

2018-10-25
Międzynarodowy Dzień Gotowania 2018

2018-10-17
Wernisaż wystawy „Obrazy Andrzeja Andrzejewskiego”

2018-10-17
Konferencja Bezpieczne Ciepło 2018

2018-10-17
Kon­fe­ren­cja Bez­piecz­ne Cie­pło 2018

2018-10-09
Seminarium Wydziałowe, 17.10.2018 r., 10:00

2018-10-04
Seminarium Wydziałowe, Prof. Yukio Ta­mu­ra

2018-10-03
Seminarium Wydziałowe, 10.10.2018 r., 10:00

2018-10-01
Seminarium Wydziałowe, 03.10.2018 r., 10:00

2018-10-01
Seminarium Wydziałowe, 02.10.2018 r., 11:30

2018-09-20
Seminarium Wydziałowe, 26.09.2018 r., 10:00

2018-07-12
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgra inż. Pio­tra Boń­kow­skie­go

2018-07-12
Obrony projektów z przedmiotu Architektura wielomieszkaniowa

2018-06-26
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2018-06-26
Otwarte zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej

2018-06-26
Se­mi­na­rium Wy­dzia­ło­we "Su­sta­ina­ble plan­ning ap­pro­aches for peri-urban land­sca­pes"

2018-06-19
Współpracujemy z ICiMB

2018-06-13
Seminarium Wydziałowe, 20.06.2018 r., 10:00

2018-06-08
Seminarium Wydziałowe, 13.06.2018 r., 10:45

2018-06-08
Seminarium Wydziałowe, 13.06.2018 r., 10:00

2018-06-06
Architektura – studia II stopnia od października na Politechnice Opolskiej

2018-06-04
Warsztaty dla dzieci, Wojciech Kołyszko i Jovanka Tomaszewska

2018-06-04
Seminarium Wydziałowe z dnia 30.05.20178 r.

2018-05-30
Seminarium Wydziałowe, 06.06.2018 r., 09:00

2018-05-25
Seminarium Wydziałowe, 30.05.2018 r., 10:00

2018-05-14
Seminarium Wydziałowe, 16.05.2018 r., 9:00

2018-05-14
WBIA na Pikniku XVI Opolskiego Festiwalu Nauki 13.05.2018 r.

2018-05-08
Cytowania pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury w 2017 roku

2018-05-07
50-lecie Wydziału Budownictwa i Architektury

2018-04-25
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej obchodził 50-lecie

2018-04-25
Jubileusz 50-lecia WBIA

2018-04-06
Uroczyste obchody 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury

2018-03-28
Seminarium Wydziałowe, 04.04.2018 r., 10:00

2018-03-27
Życzenia Świąteczne

2018-03-21
Seminarium "Patent na sukces"

2018-03-19
Seminarium Wydziałowe, 28.03.2018 r., 10:00

2018-03-16
Śniadanie z projektami

2018-03-16
X Akademickie Targi Pracy

2018-03-08
Konkurs o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

2018-03-08
Za­ję­cia z wło­skim pro­fe­so­rem, Luca Tra­bat­to­ni

2018-03-08
VIII edycja Śląskich Targów Budowlanych

2018-03-08
Wyniki konkursu Opolskiego Oddziału PZITB oraz Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nagrodę im. profesora Oswalda Matei za rok 2017

2018-02-27
Sprawozdanie NBS za rok 2017

2018-02-26
Seminarium Wydziałowe, 07.03.2018 r., 10:00

2018-02-07
Seminarium Wydziałowe, 14.02.2018 r., 10:00

2018-01-29
Seminarium Wydziałowe, 31.01.2018 r., 10:00

2018-01-29
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

2018-01-22
PORTRET FOTOGRAFICZNY- ODKRYCIE WIOLETTA ERNST

2018-01-19
Otwarcie wystawy „db2 architekci - ALGORYTM", Katedra Architektury i Urbanistyki WBiA, Galeria Circulus

2018-01-17
Grant Dziekana WBIA

2018-01-11
db2 architekci - ALGORYTM

2018-01-05
Konferencja „Budujemy Hale”

2018-01-04
Seminarium Wydziałowe, 10.01.2018 r., 10:00
  Przejdź do aktualności