Przejdź do aktualności

Rok 2011


2011-12-15
Seminarium, 21.12.2011 r.

2011-12-14
Uroczystość wręczenia medali, nagród i wyróżnień pracownikom PO

2011-12-13
Spotkanie świąteczne

2011-10-30
Profesorowie w roku jubileuszu uczelni - galeria

2011-10-05
Wystawa prac studentów Architektury i Urbanistyki

2011-10-03
Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów

2011-09-27
Jubileusz prof. Jana Kubika

2011-09-27
Inauguracja roku akademickiego 2011/2012

2011-07-18
Egzaminy praktyczne na kierunku Architektura i Urbanistyka - galeria

2011-07-06
Kolokwium habilitacyjne dra inż. Zbigniewa Perkowskiego

2011-07-04
Posiedzenie Rady Wydziału

2011-06-28
Jubileusz prof. dr hab. inż Tadeusza Chmielewskiego

2011-06-14
Kurs AutoCAD

2011-06-02
Konkurs na st. asystenta w Katedrze Budownictwa i Architektury

2011-06-02
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli

2011-06-02
Konkurs na st. asystenta w Katedrze Budownictwa i Architektury

2011-06-02
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Fizyki Budowli

2011-04-27
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Budownictwa i Architektury

2011-04-27
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geotechniki i Geodezji

2011-04-27
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Dróg i Mostów

2011-04-27
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mechaniki Budowli

2011-04-19
Wielkanoc 2011

2011-02-16
Kurs rysunku

2011-01-24
Konferencje krajowe

2011-01-20
Staże zagraniczne

2011-01-19
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom

2011-01-11
Ceremonia wręczenia dyplomów
  Przejdź do aktualności