Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 2-go stopnia stacjonarne, spec. Inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Metody komputerowe w mechanice budowli
  2 Nowowczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
  3 Programowanie metod numerycznych w Matlabie
  4 Przedmiot humanistyczny obieralny - Estetyczny wymiar budownictwa
  5 Przedmiot humanistyczny obieralny - Historia nauki i techniki
  6 Teoria sprężystości i plastyczności
  7 Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej
  8 Zaawansowana matematyka
  9 Złożone konstrukcje metalowe


Semestr 2

10 Energooszczędne materiały budowlane
11 Fundamenty specjalne
12 Język obcy
13 Korozja materiałów budowlanych
14 Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym
15 Podstawy dynamiki budowli
16 Podstawy termomechaniki
17 Projektowanie składu betonu wspomagane komputerowo
18 Przedmiot społeczny obieralny - Rola wynalazczości w społeczeństwie
19 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne i ekonomiczne aspekty energii odnawialnej
20 Wykorzystanie surowców mineralnych i odpadów w budownictwie


Semestr 3

21 Atestacja i normalizacja wyrobów budowlanych
22 Inżynieria materiałowa
23 Materiały budowlane do napraw obiektów budowlanych
24 Nowoczesne prefabrykaty budowlane
25 Praca dyplomowa
26 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Betony nowej generacji
27 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Podstawy budownictwa podziemnego
28 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Teoria konstrukcji mostowych
29 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia dynamiki budowli
30 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia stateczność konstrukcji
31 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia współczesnej mechaniki betonu
32 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Zarządzanie jakością i środowiskiem w budownictwie
33 Rehabilitacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich
34 Seminarium dyplomowe
35 Wybrane zagadnienia z technologii i projektowania betonu
36 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia