Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Budownictwo, studia 2-go stopnia stacjonarne, spec. Budownictwo podziemne i geotechnika

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Metody komputerowe w mechanice budowli
  2 Nowowczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
  3 Programowanie metod numerycznych w Matlabie
  4 Przedmiot humanistyczny obieralny - Estetyczny wymiar budownictwa
  5 Przedmiot humanistyczny obieralny - Historia nauki i techniki
  6 Teoria sprężystości i plastyczności
  7 Wybrane zagadnienia inżynierii drogowo-mostowej
  8 Zaawansowana matematyka
  9 Złożone konstrukcje metalowe


Semestr 2

10 Fundamenty specjalne
11 Geosyntetyki w geotechnice
12 Język obcy
13 Konstrukcje wsporcze i oporowe
14 Metody numeryczne w geotechnice
15 Podstawy dynamiki budowli
16 Pomiary inżynierskie w budownictwie podziemnym
17 Problemy stateczności skarp i zboczy
18 Przedmiot społeczny obieralny - Rola wynalazczości w społeczeństwie
19 Przedmiot społeczny obieralny - Społeczne i ekonomiczne aspekty energii odnawialnej
20 Zawansowane problemy geotechniki


Semestr 3

21 Budowa tuneli i mikrotuneli
22 Konstrukcje gruntowo-powłokowe
23 Praca dyplomowa
24 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Betony nowej generacji
25 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Podstawy budownictwa podziemnego
26 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Teoria konstrukcji mostowych
27 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia dynamiki budowli
28 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia stateczności konstrukcji
29 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Wybrane zagadnienia współczesnej mechaniki betonu
30 Przedmiot obieralny związany z dyplomem - Zarządzanie jakością i środowiskiem w budownictwie
31 Roboty ziemne
32 Seminarium dyplomowe
33 Wentylacja i bezpieczeństwo obiektów podziemnych
34 Wpływ eksploatacji górniczej i tunelowania na budynki i powierzchnię
35 Wzmacnianie podłoża gruntowego
36 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia