Oferta kształcenia
Sylabusy WBiA

Sylabusy Wydziału Budownictwa i Architektury

Architektura, studia 1-go stopnia stacjonarne

Obowiązuje od 1-go roku studiów w roku akademickim 2017/2018Semestr 1

  1 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem I i rysunkiem technicznym
  2 Geometria wykreślna I
  3 Historia architektury i urbanistyki I
  4 Matematyka
  5 Projektowanie architektoniczne I
  6 Techniki plastyczne I
  7 Wychowanie fizyczne I


Semestr 2

  8 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem II
  9 Ergonomia
10 Geometria wykreślna II
11 Historia architektury i urbanistyki II
12 Mechanika budowli I
13 Projektowanie architektoniczne II
14 Techniki plastyczne II
15 Technologia informacyjna
16 Wychowanie fizyczne II


Semestr 3

17 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem III
18 Historia architektury i urbanistyki III
19 Język obcy I
20 Konstrukcje budowlane I
21 Mechanika budowli II
22 Projektowanie architektoniczne III
23 Projektowanie urbanistyczne I
24 Techniki plastyczne III


Semestr 4

25 Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem IV
26 Historia architektury i urbanistyki IV
27 Język obcy II
28 Konstrukcje budowlane II
29 Mechanika budowli III
30 Projektowanie architektoniczne IV
31 Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem I
32 Projektowanie urbanistyczne II
33 Przedmiot fakultatywny I - Socjologia miasta
34 Przedmiot fakultatywny I - Teoria architektury i urbanistyki
35 Przedmiot fakultatywny I - Teoria projektowania
36 Techniki plastyczne IV


Semestr 5

37 Fizyka budowli
38 Historia architektury i urbanistyki V
39 Język obcy III
40 Konstrukcje budowlane III
41 Projekt specjalistyczny I - Technologia budownictwa ogólnego
42 Projekt specjalistyczny I - Konstrukcje drewniane
43 Projekt specjalistyczny I - Konstrukcje metalowe
44 Projekt specjalistyczny I - Konstrukcje żelbetowe
45 Projektowanie architektoniczne V - Projektowanie budynków wielorodzinnych w zabudowie uzupelniającej
46 Projektowanie architektoniczne V - Projektowanie budynków wielorodzinnych w zabudowie wolnostojącej
47 Projektowanie architektoniczne wspomagane komputerem II
48 Projektowanie urbanistyczne III
49 Przedmiot fakultatywny III - Architektura krajobrazu
50 Przedmiot fakultatywny III - Architektura wnętrz
51 Przedmiot fakultatywny III - Obiekty wielkoskalowe – estetyka a konstrukcja
52 Treści humanistyczne I - Historia sztuki
53 Treści humanistyczne I - Podstawy filozofii


Semestr 6

54 Instalacje budowlane
55 Język obcy IV
56 Konserwacja i rewaloryzacja obiektów i zespołów historycznych
57 Praktyka zawodowa
58 Projekt specjalistyczny II - Instalacje budowlane
59 Projekt specjalistyczny II - Ochrona środowiska
60 Projekt specjalistyczny II - Wyposażenie techniczne budynków
61 Projekt specjalistyczny II - Zagadnienia komunikacyjne
62 Projektowanie architektoniczne VI - Projektowanie obiektów administracji i sportu
63 Projektowanie architektoniczne VI - Projektowanie obiektów kultury świeckiej i sakralnej
64 Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach miejskich
65 Projektowanie urbanistyczne IV - Planowanie miejscowe na terenach wiejskich
66 Przedmiot fakultatywny II - Komunikacja
67 Przedmiot fakultatywny II - Projektowanie elewacji a rozwiązania przestrzenne
68 Przedmiot fakultatywny II - Strategie projektowania


Semestr 7

69 Bezpieczeństwo i higiena pracy
70 Etyka i specyfika zawodu architekta
71 Ochrona własności intelektualnej
72 Organizacja i ekonomika procesu inwestycyjnego
73 Praca dyplomowa
74 Prawo budowlane
75 Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej - Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych
76 Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
77 Seminarium dyplomowe z elementami metodologii badań naukowych


Wygenerowano dnia 23-11-2017


  Oferta kształcenia