Powrót do listy przedmiotów

Materiały dydaktyczne dla studentów

[ 2012 - 2013 ] Kosztorysowanie i specyfikacje techniczne1. Dane wyjściowe do kosztorysowania 101.92kB
2. Formularz przedmiaru (przykład) 232.65kB
3. Kalkulacja kosztorysowa metoda szczegółowa FI 98.95kB
4. Kalkulacja kosztorysowa metoda szczegółowa FII 92.56kB
5. Kalkulacja kosztorysowa metoda uproszczona 320.33kB
6. Kalkulacja szczegółowa FI (przykład) 98.95kB
7. Kalkulacja szczegółowa FII (przykład) 320.71kB
8. Kosztorys inwestorski str. Tytulowa 112.42kB
9. Kosztorys ofertowy str. Tytulowa 107.61kB
10. Kosztorys powykonawczy str. Tytulowa 105.77kB
11. Kosztorys zamienny str. Tytulowa 110.15kB
12. Ogolna charakterystyka obiektu i robot 91.51kB
13. Protokoł typowania robot remontowych 80.15kB
14. Przedmiar robot str. Tytulowa 116.73kB
15. Tabela obmiaru robot 79.96kB
16. Tabela przedmiaru robot 80.88kB
17. Tabela wartosci elementow scalonych I 80.55kB
18. Tabela wartosci elementow scalonych II 79.00kB
19. Zadanie na cw. 4 80.60kB
20. Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania 100.18kB
  Powrót do listy przedmiotów