Powrót do listy przedmiotów

Materiały dydaktyczne dla studentów

J. Wyrwał, Seminarium dyplomowe1. Jak pisać pracę magisterską64.66kB

Zalecane materiały dydaktyczne:

A. Garstecki, Wytrzymałość materiałów
A. Gawęcki, Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych
J. Rakowski, Teoria sprężystości
Praca zbiorowa, Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
  Powrót do listy przedmiotów