Powrót do listy przedmiotów

Materiały dydaktyczne dla studentów

J. Wyrwał, Wytrzymałość materiałów 1 i 21. 0. Strona tytułowa i spis treści39.84kB
2. 1.00. Wprowadzenie26.70kB
3. 1.01. Siły przekrojowe 865.85kB
4. 1.02. Charakterystyki geometryczne670.62kB
5. 1.03. Naprężenia639.51kB
6. 1.04. Odkształcenia445.59kB
7. 1.05. Równania konstytutywne72.52kB
8. 1.06. Zagadnienie brzegowe180.59kB
9. 1.07. Rozciąganie1.20MB
10. 1.08. Ścinanie227.87kB
11. 1.09. Skręcanie532.34kB
12. 1.10. Zginanie proste825.34kB
13. 1.11. Równanie osi ugiętej504.96kB
14. 1.12. Całka Mohra711.52kB
15. 1.13. Metoda sił462.30kB
16. 1.14. Zginanie poprzeczne402.44kB
17. 2.01. Zginanie poprzeczne401.68kB
18. 2.02. Zginanie ukośne363.55kB
19. 2.03. Rozciąganie mimośrodowe599.10kB
20. 2.04. Ściskanie mimośrodowe, więzy jednostronne201.62kB
21. 2.05. Rdzeń przekroju615.85kB
22. 2.06. Wyboczenie442.55kB
23. 2.07. Środek zginania508.34kB
24. 2.08. Wytężenie597.12kB
25. 2.09. Nośność graniczna894.41kB
26. 2.10. Belki na podłożu sprężystym171.30kB
27. 2.11. Zginanie ze ściskaniem144.11kB
28. 2.12. Modele materiałów243.77kB
29. 2.13. Zagadnienia nieliniowe709.98kB
30. 2.14. Metody przybliżone342.58kB
31. 2.15. Zasada wzajemności46.88kB
32. Zagadnienia na egzamin z WM133.44kB
33. Zagadnienia na egzamin z WM225.93kB

Zalecane materiały dydaktyczne:

A. Garstecki, Wytrzymałość materiałów
A. Gawęcki, Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych
J. Rakowski, Teoria sprężystości
Praca zbiorowa, Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
  Powrót do listy przedmiotów