Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


DziałaniaW ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

 • Program stypendialny
  Obejmie studentów studiów stacjonarnych, podejmujących kształcenie na kierunku zamawianym budownictwo w roku 2010/11. Stypendium może otrzymać do 50 studentów na każdym roku studiów x1000zł przez 3,5 roku od roku akademickiego 2010/11. W ramach projektu program stypendialny statystycznie obejmie do 200 studentów w ramach 200 rocznych stypendiów.

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki
  Dla studentów I roku studiów kierunku zamawianego przewidziano możliwość uzupełnienia wykształcenia. Z możliwości tej może skorzystać do 100 studentów w ramach zajęć wyrównawczych z matematyki i do 50 studentów w ramach fizyki

 • Staże studenckie
  Projekt oferuje 2-miesięczne staże studenckie dla 30 studentów kierunku budownictwo. Ich celem jest zbudowanie trwałych relacji oraz stworzenie platformy współpracy i systemu wymiany informacji pomiędzy uczelnią a pracodawcami. Staże studenckie zostaną zorganizowane po III roku studiów u wybranych pracodawców.

 • Podniesienie kwalifikacji beneficjentów projektu
  • Dodatkowe zajęcia z zakresu audytu energetycznego obiektów budowlanych kończących się egzaminem i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu audytora energetycznego budynków
  • Możliwość uczestnictwa w kursach i przystąpienia do egzaminów certyfikujących dla programów AutoCAD, ROBOT, BOCAD, COBET

 • Wyjazdy studyjne
  W ramach projektu organizowane będą jednodniowe krajowe wyjazdy studyjne na targi i imprezy branżowe dla studentów kierunku budownictwo.

 • Doposażenie laboratorium dydaktycznych
  Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie zajęć praktycznych w laboratoriach z przedmiotów kierunkowych i wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia.

 • Zarządzanie projektem
  W ramach projektu będzie prowadzony nadzór nad zadaniami, bieżąca obsługa administracyjno-logistyczna, raportowanie i rozliczanie.