Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka
jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej