Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


"Czas inżynierów" - studia zamawiane na Politechnice Opolskiej (2WB)


Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka
jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej