Budownictwo w energetyce

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w studiach podyplomowych – Budownictwo w energetyce. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są poniżej:

BUDOWNICTWO W ENERGETYCE


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę w ogólnie rozumianym obszarze budownictwa energetycznego, aby poszerzyć praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia nowoczesnych budowlanych obiektów energetycznych. W programie studiów są zajęcia dotyczące specjalistycznej tematyki budownictwa, których prowadzenie podjęli się profesorowie Wydziału Budownictwa specjalizujący się między innymi w: technologii nowoczesnych materiałów budowlanych (prof. Stefania Grzeszczyk, prof. Elżbieta Janowska-Renkas), monitorowaniu i diagnostyce konstrukcji budowlanych (prof. Zbigniew Zembaty), miernictwie i geodezji budowlanej (prof. Wojciech Anigacz).

Proces dydaktyczny prowadzony będzie przez specjalistów z budownictwa i elektroenergetyki oraz praktyków zaangażowanych w budowę wielkich obiektów energetycznych. Wśród nich jest Zbigniew Wiegner, Dyrektor Budowy Generalnego Wykonawcy Bloków 5 i 6 Elektrowni Opole. Był on także menadżerem i kierownikiem wielu prestiżowych budów, wśród nich Elektrowni atomowej Olkiluoto w Finlandii, trzech hut w Afryce, osiedli mieszkaniowych w Warszawie, biurowców na Syberii, drapaczy chmur w Moskwie i wielu innych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznych. Profesor Politechniki Opolskiej Waldemar Skomudek, ekspert z zakresu elektroenergetyki, pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego – ZE Opole SA i EenergiiPro KE S.A., brał udział przy tworzeniu grup kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. Członek Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Andrzej Balcerek, menadżer, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny grupy Górażdże Cement SA.

Wymagania:
Dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) lub studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku: architektura, budownictwo, energetyka, inżynieria środowiska.
Warunki rekrutacji:
zgłoszenia do 3.10.2016 r.
Data rozpoczęcia:
15.10.2016 r.
Ilość miejsc:
20
Cykl kształcenia:
Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym i obejmują 2 semestry
Terminy zajęć:
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie, według terminarza podanego do wiadomości kandydatów
Opłata semestralna:
1900,00
Kierownik studiów:
Dr inż. Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA
Kontakt:
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8595
e-mail: kimb@po.opole.pl

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronach rekrutacji!

Informacje dodatkowe:
Siatka studiów
Karty opisu przedmiotów