Data: 2020-11-25, godzina: 09:15, sala: Online, seminarium adiunktów / doktorów

Doświadczenia z badania zastosowań czujników rotacji do detekcji uszkodzeń, na przykładzie artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Mechanical Systems & Signal Processing" (autor: mgr inż. Łukasz Huras)


Data: 2020-11-24, godzina: 10:00, sala: Online, Seminarium katedralne (KFM)

Fotogrametryczne określenie odkształceń belki - ciąg dalszy (autor: dr Daniel FRĄCZEK)2020-11-01
Wydłużenie naboru do 7 edycji programu Seeds For The Future

2020-10-26
28.10.2020, 09:15 | Kroki postępowania w procesie publikacyjnym artykułu „Two subdivision methods based on the regular octahedron for single- and..

2020-10-20
21.10.2020, 09:15 | Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej..

2020-10-19
Udział zespołu naukowego z Politechniki Opolskiej w dużym, geofizycznym eksperymencie polowym w Fürstenfeldbruck

2020-10-14
Habilitacja z "Serca miasta" w dyscyplinie architektura i urbanistyka

2020-10-13
Konkurs dla Młodych Architektów!!

2020-10-13
Konkurs dla Młodych Inżynierów!!

2020-10-13
14.10.2020, 10:00 | Zadania odwrotne - wyzwania współczesnej nauki i techniki.

2020-10-13
14.10.2020, 09:15 | Zastosowanie czujników rotacji w analizie modalnej żelbetowych belek UHPC - doświadczenia z grantu NCN Miniatura

2020-10-13
Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju w dziedzinie geoinformacji

2020-10-09
14.10.2020, 10:00 | Zadania odwrotne - wyzwania współczesnej nauki i techniki

2020-09-30
Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych, Etap II – wybór grup zajęciowych - TERMIN DODATKOWY

2020-09-29
Rekrutacja Erasmus+ dla studentów PO

2020-09-28
24.09.2020, 10:00 | Nowa platforma zdalnego nauczania

2020-09-24
UWAGA: Harmonogram zajęć hybrydowych na WBIA

2020-09-24
Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych, Etap II – wybór grup zajęciowych

2020-09-22
Platforma e-learningowa WBIA

2020-09-10
Polecamy studia podyplomowe!

2020-09-10
Koronawirus a organizacja nadchodzącego roku akademickiego

2020-09-05
Wpływ wstrząsów sejsmicznych na mosty gruntowo-stalowe. Tezy końcowe pracy doktorskiej