2020-12-01
2020.12.02, 09:15 | Wpływ ruchu pojazdów na częstotliwości drgań mostu – przegląd literatury

2020-11-30
Komin, który dba o środowisko i minimalizuje ryzyko zatrucia czadem - wywiad z dr. inż. Krzysztofem Drożdżolem!

2020-11-30
Nowa oferta pracy dla naszych absolwentów

2020-11-30
Doświadczenia w badaniach zastosowania czujników rotacji w monitorowaniu uszkodzeń belek

2020-11-23
2020.11.25, 09:15 | Doświadczenia z badania zastosowań czujników rotacji do detekcji uszkodzeń, na przykładzie artykułu opublikowanego w czasopiśmie"

2020-11-16
Wszystkim studentom przypominamy - jutro Akademickie Targi Pracy! Nawet jeśli jeszcze nie szukasz pracy - skorzystaj z Webinariów! Zapraszamy!!!

2020-11-16
Nowa oferta praktyk i pracy dla naszych studentów i absolwentów!

2020-11-16
2020.11.16, 09:15 | Grant NCN Miniatura, od pomysłu do finansowania - Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków

2020-11-09
Zapraszamy na WEBINAR: (Z)Buduj swoją pozycję na rynku pracy - Kto szuka - znajduje! - perspektywy pracy w branży budowlanej na Opolszczyźnie.

2020-11-09
18.11.2020, 10:00 | Identyfikacja parametrów modalnych konstrukcji budowlanych metodą losowego dekrementu

2020-11-09
Kolejny grant MINIATURA na Wydziale Budownictwa i Architektury!!!

2020-11-07
Prośba o wypełnienie ankiety nt. samopoczucia podczas pandemii COVID-19

2020-11-05
Dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, prof. uczelni. - Nowy prodziekan ds. dydaktyki na WBIA!

2020-11-01
Zdalne studia już do końca roku!

2020-11-01
Wydłużenie naboru do 7 edycji programu Seeds For The Future

2020-10-26
28.10.2020, 09:15 | Kroki postępowania w procesie publikacyjnym artykułu „Two subdivision methods based on the regular octahedron for single- and..

2020-10-20
21.10.2020, 09:15 | Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej..

2020-10-19
Udział zespołu naukowego z Politechniki Opolskiej w dużym, geofizycznym eksperymencie polowym w Fürstenfeldbruck

2020-10-14
Habilitacja z "Serca miasta" w dyscyplinie architektura i urbanistyka

2020-10-13
Konkurs dla Młodych Architektów!!