Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2018-12-18, godzina: 09:30, sala: K-10, Seminarium katedralne (KFM)

Równowagowy i nierównowagowy model transportu wilgoci w drewnie.

dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

Spotkanie świąteczne!

  piątek, 2018-12-14 09:54:04Zaproszenie na wystawę poplenerową - Chełmno 2018

  poniedziałek, 2018-12-10 11:58:55Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr inż. Krzysztofa Drożdżola

  czwartek, 2018-12-06 10:27:08


Corocznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego honoruje najlepszych naukowców nagrodami w kategoriach za wybitne osiągnięcia: naukowe, naukowo-techniczne, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, a także za całokształt dorobku. Tegoroczna Gala, odbyła się 3 grudnia 2018 roku w budynku Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wśród laureatów znalazł się dr inż. Krzysztof Drożdżol z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Dr inż. Krzysztof Drożdżol uhonorowany został nagrodą Ministra za osiągnięcia naukowe – II stopnia. Podstawowym nagrodzonym osiągnięciem dra inż. Krzysztofa Drożdżola są badania opisane w rozprawie doktorskiej pt. „Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych”. Praca realizowana była pod opieką dr hab. inż. Wojciecha Anigacza prof. PO i dr hab. inż. Damiana Bębna, prof. PO. Warto zaznaczyć, że laureat nagrody po obronie pracy doktorskiej wciąż kontynuuje realizację badań konstrukcji kominów. Badania realizowane są pod kątem poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, obecnie pełni funkcję kierownika B+R w ramach grantu NCBiR pt. „Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe”.* Autor zdjęć: Pan Przemysław Blechman

Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO


Seminarium Wydziałowe, 12.12.2018 r., 11:30

  środa, 2018-12-05 14:36:22


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

LOST IN ARCHITECTURE - an interdisciplinary overlap

Autor: Pani architekt Connie Herzog
Data: 12.12.2018 r. (środa), godz. 11:30
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komisji Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał