Wersja do wydruku Wersja do wydruku 

  Aktualności   Archiwum


Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

  poniedziałek, 2018-01-29 09:57:33
Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową, którzy nie byli dotychczas laureatami konkursu o stypendium. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Poprzez młodego naukowca należy rozumieć osobę prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat.

Przy ocenie wniosku pod uwagę brane są następujące kryteria:

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Wnioski można składać w systemie osf.opi.org.pl.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow  Aktualności   Archiwum