Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury


Katedra Architektury i Urbanistyki

Kierownik Katedry

Kierownik zespołu dydaktycznego

Pracownicy

Specjalista ds. naukowo-technicznych

Sekretariat Katedry



Katedra Dróg i Mostów

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Katedry



Katedra Fizyki Materiałów
Zespół Fizyki Budowli

Kierownik Katedry

Pracownicy

Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

Osoby współpracujące z Katedrą



Katedra Fizyki Materiałów
Zespół Mechaniki Materiałów

Pracownicy

Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"



Katedra Geotechniki i Geodezji

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Katedry



Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat Katedry



Katedra Budownictwa i Procesów Budowlanych

Kierownik Katedry

Pracownicy

Osoby współpracujące z Katedrą

Sekretariat Katedry



Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
Zespół "Konstrukcje"

Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów "Konstrukcje"

Pracownicy

Sekretariat Katedry



Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
Zespół "Mechanika"

Kierownik Katedry

Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów "Mechanika"

Pracownicy

Osoby współpracujące z Katedrą

Sekretariat Katedry



Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Pracownik naukowo-dydaktyczny



Biuro Obsługi Programów Unijnych



Sekretariat

Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

Stanowisko ds. rozwoju kadry naukowej, prac statutowych i zleconych

Stanowisko ds. ekonomicznych

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych

Stanowisko ds. dydaktycznych

Informatyk