Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8595
Fax: +48 77 449 9926
e-mail: kimb@po.opole.pl
http://www.kimb.po.opole.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat KatedryPodstawowe kierunki badań naukowych, główne zainteresowania

Działalnośc dydaktyczna

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty: