Wersja do wydruku Wersja do wydruku 
Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2018-10-17, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu

mgr inż. Alina KALETA

Data: 2018-10-16, godzina: 09:30, sala: K-10, Seminarium katedralne (KFM)

Iteracyjne metody rekonstrukcji w tomografii (ART oraz SIRT)

mgr inż. Karolina TATARA

  Zobacz starsze wiadomości

Seminarium Wydziałowe, 17.10.2018 r., 10:00

  wtorek, 2018-10-09 10:14:42


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące zamknięcia przewodu doktorskiego pt.:

Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu

Autor: mgr inż. Alina Kaleta
Data: 17.10.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 10.10.2018 r., 10:00

  środa, 2018-10-03 14:26:49


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

Problemy fizyki budowli zabytkowych

Autor: prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Data: 10.10.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 03.10.2018 r., 10:00

  poniedziałek, 2018-10-01 10:07:12


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium pt.:

Ewaluacja jednostek naukowych według nowej ustawy

Autor: prodziekan ds. nauki dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO
Data: 03.10.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał2018-10-01
Seminarium Wydziałowe, 02.10.2018 r., 11:30

2018-09-20
Seminarium Wydziałowe, 26.09.2018 r., 10:00

2018-07-12
Pu­blicz­na obro­na roz­pra­wy dok­tor­skiej mgra inż. Pio­tra Boń­kow­skie­go

2018-07-12
Obrony projektów z przedmiotu Architektura wielomieszkaniowa

2018-06-26
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

2018-06-26
Otwarte zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej

2018-06-26
Se­mi­na­rium Wy­dzia­ło­we "Su­sta­ina­ble plan­ning ap­pro­aches for peri-urban land­sca­pes"

2018-06-19
Współpracujemy z ICiMB

2018-06-13
Seminarium Wydziałowe, 20.06.2018 r., 10:00

2018-06-08
Seminarium Wydziałowe, 13.06.2018 r., 10:45


  Zobacz starsze wiadomości