[
English Version
]


|  www.wbia.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Zjazdu Dziekanów

Szczegółowy program

Zjazdu Dziekanów

Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów

    Zespół Mechaniki

    Materiałów

    Materiały dydaktyczne

    Zespół Fizyki Budowli

Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Materiały dydaktyczne

Mechaniki, Konstrukcji

Budowlanych i Inżynierskich

    Zespół "Konstrukcje"
    Materiały dydaktyczne
    Zespół "Mechanika"
    Materiały dydaktyczne
Konferencje i szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Doktoraty
Habilitacje
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Regulamin stypendiów
Dwumiesięczne Staże
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Prace dyplomowe
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
Wydział
Wydział Budownictwa i ArchitekturyAdres:ul. Katowicka 48
45-061 Opole
tel.+48 77 449 8560
fax.+48 77 449 9953
e-mail:wbud@po.opole.pl


Dziekan:

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk
ul. Katowicka 48, pokój K-101

Prodziekani:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
Prodziekan ds. nauki
ul. Katowicka 48, pokój K-101

dr inż. Józef M. Gigiel
Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Katowicka 48, pokój K-102

dr inż. Wiesław Baran
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. Katowicka 48, pokój K-101Sekretariat


Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa
mgr Katarzyna Sąsiadek

Stanowisko ds. rozwoju kadry naukowej, prac statutowych i zleconych
mgr Magdalena Kropelnicka
Urszula Śmieja

Stanowisko ds. ekonomicznych
Joanna Wojdak

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
Ludwik Bednarz

Stanowisko ds. dydaktycznych
Dorota Buczek

Informatyk
mgr inż. Piotr Nowacki


Biuro Obsługi Programów Unijnych

mgr Karolina Szwed
mgr Żaneta Swacha

System Zapewnienia

Jakości Kształcenia

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów
Sylwetka Absolwenta

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Dewiator

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

EkoMat-BUD
Circulus
Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Dokumenty / formularze
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Galeria zdjęć

Doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury
[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]