[
English Version
]


|  www.wb.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Zjazdu Dziekanów

Szczegółowy program

Zjazdu Dziekanów

Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
    Materiały dydaktyczne
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Zadania dla studentów

Konstrukcji Budowlanych

i Inżynierskich

    Zadania dla studentów
Mechaniki Budowli
    Zadania dla studentów
Konferencje i Szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Habilitacje
Doktoraty
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Dwumiesięczne Staże
Regulamin stypendiów
Prace dyplomowe
Struktura zarządzająca
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
Wydział
Wydział BudownictwaAdres:ul. Katowicka 48
45-061 Opole
tel.+48 77 449 8560
fax.+48 77 449 9953
e-mail:wbud@po.opole.pl


Dziekan:

prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk
ul. Katowicka 48, pokój K-101

Prodziekani:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
Prodziekan ds. nauki
ul. Katowicka 48, pokój K-101

dr inż. Józef M. Gigiel
Prodziekan ds. dydaktyki
ul. Katowicka 48, pokój K-102

dr inż. Wiesław Baran
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. Katowicka 48, pokój K-101Sekretariat


Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa
mgr Katarzyna Sąsiadek

Stanowisko ds. rozwoju kadry naukowej, prac statutowych i zleconych
mgr Magdalena Kropelnicka
Urszula Śmieja

Stanowisko ds. ekonomicznych
Ewa Gronkiewicz

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych
Ludwik Bednarz

Stanowisko ds. dydaktycznych
Dorota Buczek

Informatyk
mgr inż. Piotr Nowacki


Biuro Obsługi Programów Unijnych

mgr Karolina Szwed
mgr Żaneta Swacha

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Sylwetka Absolwenta
Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Circulus
Dewiator
EkoMat-BUD

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Do pobrania
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbud@po.opole.pl

Galeria zdjęć

[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]