Seminarium "Patent na sukces"

  środa, 2018-03-21 14:03:33


Centrum Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić pracowników uczelni i współpracujących z Politechniką przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent na sukces”, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Seminarium, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w godz. 9:00-14:00 w sali 43C, w budynku „Łącznik”, przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu ma za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Zaproszeni eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym.

Ogromnym atutem tego wydarzenia jest wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Wiedza na temat powyższych zagadnień, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie jest powszechnie dostępna i nie została także ujęta w dotychczas wydanych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminarium będzie zatem okazją do uzyskania najnowszej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także umożliwi wymianę doświadczeń i zapoznanie się z praktycznymi aspektami omawianej problematyki.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące seminarium oraz bezpośredni link do rejestracji: https://www.uprp.pl/rejestracja/Menu05,900,27,index,pl/

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w seminarium.

Program seminarium


Seminarium Wydziałowe, 28.03.2018 r., 10:00

  poniedziałek, 2018-03-19 14:12:16


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące :

Charakterystyka wieloskalowa niejednorodności materiałów wielofazowych oraz modelowanie ich właściwości efektywnych

Autor: dr Daniel Frączek
Data: 28.03.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Śniadanie z projektami

  piątek, 2018-03-16 11:34:30


W imieniu RPK Politechnika Śląska serdecznie zapraszamy na Śniadanie z Projektami, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek) na terenie kampusu Politechniki Śląskiej (dokładny adres i godzina spotkania zostaną przesłane po uwzględnieniu wszystkich zgłoszeń) od godziny 9.00.

Będą Państwo mogli indywidualnie porozmawiać na tematy związane z aktualnymi projektami międzynarodowymi a przy okazji zjeść pyszne śniadanie w doborowym towarzystwie.

Tematy, które będą poruszane to:

  1. Projekty badawcze i rozwojowe w konsorcjach międzynarodowych
  2. Dlaczego warto brać udział w programie „Horyzont 2020”?
  3. Kwestie finansowe w projektach międzynarodowych
  4. Oferty mobilnościowe
  5. Widening
  6. Programy międzynarodowe – oferta Narodowego Centrum Nauki
  7. Programy międzynarodowe – oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zgłoszenia na Śniadanie z Projektami przyjmowane będą do 30 marca 2018 roku poprzez wypełnienie formularza.

Link do formularza: formularz zgłoszeniowy "Śniadanie z projektami"


X Akademickie Targi Pracy

  piątek, 2018-03-16 11:21:40


Po raz dziesiąty zapraszamy studentów, absolwentów i wykładowców Politechniki Opolskiej do udziału w targach pracy.

X Akademickie Targi Pracy odbędą się 21 marca 2018 roku (środa) w pawilonie "Łącznik" Politechniki Opolskiej w Opolu, przy ulicy S. Mikołajczyka 16, w godz. 10.00 - 14.00

Za zgodą władz uczelni i wydziałów wszyscy uczestnicy targów są zwolnieni z zajęć (pamiętajcie, żeby podejść do stanowiska organizatorów i odebrać zaświadczenie).

Targi pracy są platformą współpracy między studentami, absolwentami, wykładowcami a pracodawcami i stwarzają warunki do efektywnego networkingu. Swój udział potwierdziło ponad 50 wystawców reprezentujących branże zgodne z kierunkami kształcenia uczelni z całej Polski, głównie z województwa opolskiego, ale także dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego czy mazowieckiego.

Poznaj wystawców: https://abk.po.edu.pl/wystawcy.html

Więcej informacji: https://abk.po.edu.pl/targi_pracy_2018.html