Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2018-09-26, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Wpływ wstrząsów sejsmicznych na mosty gruntowo-stalowe

mgr inż. Tomasz MALESKA

Seminarium Wydziałowe, 26.09.2018 r., 10:00

  czwartek, 2018-09-20 12:33:02


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego pt.:

Wpływ wstrząsów sejsmicznych na mosty gruntowo-stalowe

Autor: mgr inż. Tomasz Maleska
Data: 26.09.2018 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: KS-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał