Faculty
Information
Faculty Council
Staff
Departments

Civil Engineering

and Architecture

Road and Bridges
Materials Physics
Geotechnics and Geodesy

Building Materials

Engineering

Building Systems

Engineering

Building and Engineering

Structures

Structural Mechanics
Contact
Useful Links


Kierunki zamawiane

Useful Links
Architecture and Urban Planning
http://www.architektura.po.opole.pl/

Opole University of Technology
http://www.po.opole.pl/

The Institute of Chinese Language, Culture and Business
http://www.instytutkonfucjusza.po.opole.pl

Department of Information Technology
http://www.uoi.po.opole.pl/

Library of Opole University of Technology
http://www.bg.po.opole.pl

Opole University of technology - Student's e-mail account
http://www.estudent.po.edu.pl

The Official homepage of the Scientific Club "ROADS & BRIDGES"
http://www.roadsandbridges.po.opole.pl

The Official homepage of the Scientific Club "Konstruktor"
http://www.km-pzitb.po.opole.pl

The Official homepage of the Scientific Club "Dewiator"
http://www.dewiator.po.opole.pl


Downloads


Last Added Documents

2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia stacjonarne)
2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia niestacjonarne)
2012-11-23 09:30:58[ ]
Dodatkowe informacje do suplementu
2012-06-11 14:55:32[ ]
Harmonogram egzaminów - studia niestacjonarne (sesja letnia)
2012-05-15 12:06:20[ ][ ]
Nowy program studiów doktoranckich (na dzień 25.04.2012)
2012-01-09 14:05:06[ ][ ]
Karta opisu pracy dyplomowej
2012-01-09 14:03:42[ ][ ]
Oświadczenie dot. pracy magisterskiej, licencjackiej

[ Back to Top ]
[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]