[
Wersja Polska
]


|  www.wbia.po.opole.pl  |
  |  
Faculty
Information
Faculty Council
Staff
Departments

Civil Engineering

and Architecture

Roads and Bridges
Materials Physics

    Zespół Mechaniki

    Materiałów

    Zespół Fizyki

    Budowli

Geotechnics and Geodesy

Building Materials

Engineering

Building Systems

Engineering

Mechanics and Structural

Engineering

    "Structures"
    "Mechanics"


Useful Links
Architecture and Urban Planning
http://www.architektura.po.opole.pl/

Opole University of Technology
http://www.po.opole.pl/

Department of Information Technology
http://www.uoi.po.opole.pl/

Library of Opole University of Technology
http://www.bg.po.opole.pl

Opole University of technology - Student's e-mail account
http://www.estudent.po.edu.pl

The Official homepage of the Scientific Club "ROADS & BRIDGES"
http://www.roadsandbridges.po.opole.pl

The Official homepage of the Scientific Club "Konstruktor"
http://www.km-pzitb.po.opole.pl

The Official homepage of the Scientific Club "Dewiator"
http://www.dewiator.po.opole.pl


Downloads
Useful Links
Contact
Faculty of Civil Engineering and Architecture
Katowicka 48 Street
45-061 Opole

Concierge
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Dean's Secretary
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Gallery

Doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury
[ Back to Top ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]