Faculty
Information
Faculty Council
Staff
Departments

Civil Engineering

and Architecture

Road and Bridges
Materials Physics
Geotechnics and Geodesy

Building Materials

Engineering

Building Systems

Engineering

Building and Engineering

Structures

Structural Mechanics
Contact
Useful Links


Kierunki zamawiane


Department of Building Materials Engineering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]Department of Building Materials Engineeringaddress:Ozimska 75 A Street
45-370 Opole
phone:(+48 77) 423 40 08
fax:(+48 77) 423 40 08
e-mail:kimb@po.opole.pl
www:http://www.kimb.po.opole.pl


Important publications

Year 2008

Mnahoncakova E., Pavlikova M., Grzeszczyk S., Rovanikova P., Cerny R.: Hydric, thermal and mechanical properties of self-compacting concrete containing different fillers. Construction and Building Materials, No 22, 2008, pp. 1594-1600.

Kurdowski W., Garbacik A., Grzeszczyk S.: New Data Concerning the Compatibility of a Cement-Superplasticizer System. Silicates Industriels, Vol. 73, No 11-12, 2008, pp. 241-245.

Mordak A., Mańko Z.: Static Load Tests of Posttensioned, Prestressed Concrete Road Bridge over Reservoir Water Plant. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, October 2008, Vol. 2050/2008, pp. 90-97.

Grzeszczyk S., Starzyk K.: Importance of cement type in the microstructure of interfacial transition zone in HPC. Cement-Wapno-Beton, No 2, 2008, pp. 89-98.

Garbacik A., Grzeszczyk S., Kurdowski W.: Wpływ rodzaju cementu na reakcje kruszyw z fazą ciekłą zaczynu. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB - Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa Białystok-Krynica 2008, Praca zbiorowa pod redakcją A. Łapko, M. Broniewicza, J.A. Prusiel, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008, s. 283-292.

Mordak A.: Experimental Research on Prestressed Concrete Main Girders of Road Bridge Strengthened by CFRP Strips Under Static Loads at Different Repair Stages. 87th Annual Meeting Transportation Research Board TRB 2008, Washington, DC, USA, pp. 13–17 January, 2008 (published on DVD).

Grzeszczyk S., Skaliński B.: The effect of different fillers in cement on the rheological properties of self-compacting concrete mixtures. Proceedings of the International Conference LC 2008 Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, Czech Republic, 12-14 November 2008, pp. 92-98.

Grzeszczyk S., Janowska-Renkas E.: Effect of limestone fillers in cement on the rheological properties. Proceedings of the International Conference LC 2008 Life Cycle Assessment, Optimisation, Behaviour and Properties of Concrete and Concrete Structures, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, Czech Republic, 12-14 November 2008, pp. 86-91.

Mordak A., Mańko Z.: An Attempt at Explaining the Causes of Cracks in New Bridges Located on the A-4 Motorway in Poland. Structural Faults+Repair-2008, 12th International Conference, Edinburg, UK, 10–12 June 2008, pp. 23 + CD.

Grzeszczyk S., Kurdowski W., Garbacik A.: Znaczenie strefy przejściowej w betonach o dużej wartości. X Jubilejnaja Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencja Dni Sowremiennogo Betona, Zaporożie, 28-30.05.2008, s.11-28.

Kurdowski W., Garbacik A., Grzeszczyk S.: Some factors influencing cement and superplasticiser compatibility. International Conference „Concrete: Construction's Sustainable Option”, University of Dundee, Scotland, UK, 8-9.07 2008, Volume: Role for concrete in global development, pp.193-204.

Mordak A., Mańko Z.: Repair of Damaged Footbridge After Strike of Excavator. The Fourth International Conference on Bridge Maintenance, Safety Management, Health Monitoring and Informatics “IABMAS ‘08”, Seoul, Korea, 13-17 July 2008, pp. 2804-2811 + CD.

Kałuziński D., Mańko Z., Mordak A., Bęben D.: Analysis of Stresses in Prestressed Prefabricated Girders at Different Stages of Construction of Load-Carrying Structure of Spans in Wildlife Overpass over Motorway A18. Structural Faults+Repair-2008, 12th International Conference, Edinburg, UK, 10–12 June 2008, pp. 30 + CD.

Kałuziński D., Mańko Z., Mordak A., Bęben D.: Scaffold Failures Caused by Vehicle Strikes during Construction of New Viaduct over A-18 Motorway. Structural Faults+Repair-2008, 12th International Conference, Edinburg, UK, 10–12 June 2008, pp. 59 + CD.

Grzeszczyk S., Podkowa P., Putra W.: Wpływ mączki wapiennej i granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie na właściwości betonów samozagęszczalnych. Konferencja Dni Betonu 2008, Wisła, październik 2008, s. 533-542.

Grzeszczyk S., Janowska-Renkas E.: Rola wypełniaczy wapiennych w cemencie w kształtowaniu właściwości reologicznych. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ekologiczne i Energooszczędne Budownictwo – EKOMILITARIS 2008, WAT, Zakopane 2-5.09.2008, s.117-122.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Downloads


Last Added Documents

2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia stacjonarne)
2013-04-23 09:38:42[ ]
Karta obiegowa studenta Wydziału Budownictwa (studia niestacjonarne)
2012-11-23 09:30:58[ ]
Dodatkowe informacje do suplementu
2012-06-11 14:55:32[ ]
Harmonogram egzaminów - studia niestacjonarne (sesja letnia)
2012-05-15 12:06:20[ ][ ]
Nowy program studiów doktoranckich (na dzień 25.04.2012)
2012-01-09 14:05:06[ ][ ]
Karta opisu pracy dyplomowej
2012-01-09 14:03:42[ ][ ]
Oświadczenie dot. pracy magisterskiej, licencjackiej

[ Back to Top ]
[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]