Wydział Budownictwa - Politechnika Opolska
[
Wersja Polska
]


|  www.wb.po.opole.pl  |
  |  
Faculty
Information
Faculty Council
Staff
Departments
Civil Engineering and Architecture
Road and Bridges
Materials Physics
Geotechnics and Geodesy

Building Materials

Engineering

Building Systems

Engineering

Building and Engineering

Structures

Structural Mechanics


[ Zobacz starsze wiadomości ]


Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo 2015
2015-07-16 

Seminarium Wydziałowe, 08.07.2015 r., 10:00
2015-07-03 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa na seminarium na którym Pan dr inż. Seweryn Kokot wygłosi referat pt.: "Analiza odporności żelbetowego budynku słupowo-płytowego ze względu na ewentualność postępującej katastrofy".

Seminarium odbędzie się 08.07.2015 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Ankiety!
2015-06-25 

Studenci Politechniki Opolskiej
zachęcam Was do wzięcia udziału w drugiej edycji oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich prowadzonej przez Wirtualny Dziekanat.

Ankiety będą dostępne po zalogowaniu się w systemie USOSWeb
w dniach od 23 czerwca do 31 lipca 2015 r.

Aby dokonać oceny, w zakładce „Dla studentów’, w bocznym menu „Moje studia” należy wybrać pozycję „Ankiety”. Zostanie tam wyświetlona lista nauczycieli akademickich, z którymi mieli Państwo zajęcia w semestrze letnim 2014/2015.

Ankiety są całkowicie anonimowe,
pozwalają na poznanie Państwa opinii oraz służą podniesieniu poziomu procesu kształcenia na Uczelni.

Po zakończeniu badań ankietowych wśród osób, które wypełnią ankiety, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody!

Zapraszam do wypełnienia ankiet!
Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. POPubliczna obrona mgra inż. Mariusza Kupiny
2015-06-18 


W dniu 17 czerwca 2015 r., o godz. 12:00, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mariusza Kupiny, pod tytułem: "Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym".

Promotor:
dr hab. inż. Edward Małek, prof. WST

Recenzenci rozprawy:
dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. PW
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Sesja poświęcona promocji programu Erasmus+
2015-06-12 


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i wykładowców do wzięcia udziału w sesji poświęconej promocji programu Erasmus+ oraz europejskich uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej. Wydarzenie to realizowane jest w ramach tegorocznej edycji International Academic Week 2015, która organizowana jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

Spotkanie z zagranicznymi gośćmi odbędzie się 16 czerwca (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4) w godz. 9:00 – 12:00. w jego trakcie przedstawione zostaną prezentacje uczelni, z którymi nasza Politechnika współpracuje w ramach programów mobilnościowych studentów i pracowników.

O godz. 13:00 zaplanowano ponadto prezentację pt. „Erasmus+ strategic partnerships - How to successfully apply for funds”, którą wygłosi Pani Katarzyna Żarek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wystąpienie skierowane jest przede wszystkim do tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem funduszy europejskich na działania wspierające rozwój kariery naukowej, czy pracy dydaktycznej.

Seminarium Wydziałowe, 03.06.2015 r., 10:00
2015-06-03 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa na seminarium na którym Pan prof. dr hab. inż. Jan Kubik wygłosi referat pt.: "Gradientowa termomechanika i jej zastosowania".

Seminarium odbędzie się 03.06.2015 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Uroczyste promocje doktorskie, 8 maja 2015 r. 2015-05-12
Studenci jeździli i promowali. Dziękujemy! 2015-05-12
44 Opolskie Targi Budownictwa "Mój dom" 2015-04-21
Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 25.02.2015 r. 2015-04-20
Życzenia Świąteczne! 2015-03-31
Seminarium Wydziałowe, 25.03.2015 r., 09:30 2015-03-17
Seminarium Wydziałowe, 08.04.2015 r., 10:00 2015-03-12
VII edycja Akademickich Targów Pracy już 18.03.2015 r 2015-03-10
Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości 2015-02-20
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Downloads
Useful Links
Contact
Faculty of Civil Engineering
Katowicka 48 Street
45-061 Opole

Concierge
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Dean's Secretary
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbud@po.opole.pl

Gallery

[ Back to Top ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]