Wydział Budownictwa i Architektury - Politechnika Opolska
[
Wersja Polska
]


|  www.wbia.po.opole.pl  |
  |  
Faculty
Information
Faculty Council
Staff
Departments

Civil Engineering

and Architecture

Road and Bridges
Materials Physics
Geotechnics and Geodesy

Building Materials

Engineering

Building Systems

Engineering

Mechanics and Structural

Engineering

"Structures"
"Mechanics"


[ Zobacz starsze wiadomości ]


Zaplanowane seminaria na Wydziale
 

2015-10-14, Godzina: 09:15, Sala: K-110, Seminarium adiunktów/doktorów
Dynamiczna identyfikacja nieliniowego modelu MES konstrukcji żelbetowej poddanej znacznym uszkodzeniom
mgr inż. Marek Nalepka


Ruszyła rekrutacja do programu ERASMUS+
2015-10-09 


Seminarium Wydziałowe, 07.10.2015 r., 10:00
2015-10-01 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium na temat: "Symulacje nieliniowych problemów dynamicznych przy użyciu pakietu MSC Software".

Autorzy: Mateusz Kołodziejczyk, Piotr Wiśniowski EC Engineering Sp. z o.o.

Seminarium odbędzie się 07.10.2015 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości
2015-09-22 
W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 r. odbędzie się kolejny cykl spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości”. Zajęcia prowadzone będą przez przedsiębiorców i pracodawców regionu dla studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych I-go i II-go stopnia na wszystkich kierunkach Uczelni. Miejscem wykładów będzie sala 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a, w każdą środę, przez dziesięć kolejnych tygodni, począwszy od 7 października br. w godzinach: 13:45 – 14:30, 14:40 – 15:25, 15:30 – 16:15.

W każdym tygodniu zajęć w ciągu jednego dnia odbywać się będą 3 różne wykłady. Studenci mają możliwość wyboru wykładów, w których chcą uczestniczyć. Oferta zajęć podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej: www.dwir.po.opole.pl, zakładka Wykłady Otwarte. W celu uczestnictwa w zajęciach każdy student musi zapisać na wybrany wykład na stronie internetowej Działu Współpracy i Rozwoju (link).

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.

Więcej informacji na stronie www (link)
Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej nr 37/2014 (link)

Studia dla wybitnych
2015-09-21 

Informujemy, że rusza program "Studia dla wybitnych", dzięki któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych

Dodatkowe informacje

Budownictwo w energetyce
2015-09-21 
Uprzejmie informujemy, że w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Opolu, dla członków Izby istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów uczestnictwa w organizowanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej studiach podyplomowych Budownictwo w energetyce.

Dofinansowanie będzie udzielane na zasadach obowiązujących w Opolskiej Izbie zgodnie z „Regulaminem przyznawania dofinansowania kosztów indywidualnego uczestnictwa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach lub szkoleniach”.

Budownictwo w energetyce
2015-09-04 


Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w studiach podyplomowych – Budownictwo w energetyce.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę w ogólnie rozumianym obszarze budownictwa energetycznego, aby poszerzyć praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i wznoszenia nowoczesnych budowlanych obiektów energetycznych. W programie studiów są zajęcia dotyczące specjalistycznej tematyki budownictwa, których prowadzenie podjęli się profesorowie Wydziału Budownictwa specjalizujący się między innymi w: technologii nowoczesnych materiałów budowlanych (prof. Stefania Grzeszczyk, prof. Elżbieta Janowska-Renkas), monitorowaniu i diagnostyce konstrukcji budowlanych (prof. Zbigniew Zembaty), miernictwie i geodezji budowlanej (prof. Wojciech Anigacz).

Proces dydaktyczny prowadzony będzie przez specjalistów z budownictwa i elektroenergetyki oraz praktyków zaangażowanych w budowę wielkich obiektów energetycznych. Wśród nich jest Zbigniew Wiegner, Dyrektor Budowy Generalnego Wykonawcy Bloków 5 i 6 Elektrowni Opole. Był on także menadżerem i kierownikiem wielu prestiżowych budów, wśród nich Elektrowni atomowej Olkiluoto w Finlandii, trzech hut w Afryce, osiedli mieszkaniowych w Warszawie, biurowców na Syberii, drapaczy chmur w Moskwie i wielu innych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznych. Profesor Politechniki Opolskiej Waldemar Skomudek, ekspert z zakresu elektroenergetyki, pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego – ZE Opole SA i EenergiiPro KE S.A., brał udział przy tworzeniu grup kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. Członek Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki. Andrzej Balcerek, menadżer, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny grupy Górażdże Cement SA.

Więcej informacji: Budownictwo w energetyce

Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo 2015 2015-07-16
Seminarium Wydziałowe, 08.07.2015 r., 10:00 2015-07-03
Ankiety! 2015-06-25
Publiczna obrona mgra inż. Mariusza Kupiny 2015-06-18
Sesja poświęcona promocji programu Erasmus+ 2015-06-12
Seminarium Wydziałowe, 03.06.2015 r., 10:00 2015-06-03
Uroczyste promocje doktorskie, 8 maja 2015 r. 2015-05-12
Studenci jeździli i promowali. Dziękujemy! 2015-05-12
44 Opolskie Targi Budownictwa "Mój dom" 2015-04-21
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Downloads
Useful Links
Contact
Faculty of Civil Engineering and Architecture
Katowicka 48 Street
45-061 Opole

Concierge
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Dean's Secretary
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Gallery

[ Back to Top ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]