Wydział Budownictwa i Architektury - Politechnika Opolska
[
Wersja Polska
]


|  www.wbia.po.opole.pl  |
  |  
Faculty
Information
Faculty Council
Staff
Departments

Civil Engineering

and Architecture

Road and Bridges
Materials Physics
Geotechnics and Geodesy

Building Materials

Engineering

Building Systems

Engineering

Mechanics and Structural

Engineering

    "Structures"
    "Mechanics"


[ Zobacz starsze wiadomości ]


Współpraca WBIA z UM w Opolu
2015-11-18 
Za­pra­sza­my do galerii:
Współ­pra­ca WBIA z Urzędem Miasta w Opolu - spo­tka­nie or­ga­ni­za­cyj­ne w dniu 18.11.2015 r.
2015-11-18


Polski Kongres Reologii – Opole 2015
2015-11-13 


W dniach 21-23 października 2015 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej odbył się Polski Kongres Reologii – Opole 2015 pod patronatem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa.

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele z 14 akademickich ośrodków Polski, oraz dwóch ośrodków zagranicznych z Niemiec i Czech. Podczas trzydniowych obrad Kongresu zaprezentowano najnowsze osiągnięcia z dziedziny reologii w formie wykładów plenarnych, wykładów zaproszonych gości, referatów oraz sesji plakatowej. Zakres prezentowanych zagadnień podczas Kongresu obejmował: reologię teoretyczną, reometrię, reologię polimerów, reologię żywności, reologię w medycynie i farmacji oraz reologię zaczynów i mieszanek betonowych.(Czytaj dalej..)

Polski Kongres Reologii - Opole 2015
2015-11-13 
Dzień I
Dzień IIDzień III


Polski Kongres Reologii – Opole 2015
2015-10-20 
W dniach 21-23 października 2015 r., na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej odbędzie się Polski Kongres Reologii – Opole 2015. Organizatorami Kongresu są Wydział Budownictwa i Architektury PO oraz Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej. Kongres odbędzie się pod patronatem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa.

Serdecznie zapraszamy.


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

Szczegóły i program Kongresu: http://kongresreologiczny.pl


Ruszyła rekrutacja do programu ERASMUS+
2015-10-09 


Seminarium Wydziałowe, 07.10.2015 r., 10:00
2015-10-01 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium na temat: "Symulacje nieliniowych problemów dynamicznych przy użyciu pakietu MSC Software".

Autorzy: Mateusz Kołodziejczyk, Piotr Wiśniowski EC Engineering Sp. z o.o.

Seminarium odbędzie się 07.10.2015 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości 2015-09-22
Studia dla wybitnych 2015-09-21
Budownictwo w energetyce 2015-09-21
Budownictwo w energetyce 2015-09-04
Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo 2015 2015-07-16
Seminarium Wydziałowe, 08.07.2015 r., 10:00 2015-07-03
Ankiety! 2015-06-25
Publiczna obrona mgra inż. Mariusza Kupiny 2015-06-18
Sesja poświęcona promocji programu Erasmus+ 2015-06-12
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Downloads
Useful Links
Contact
Faculty of Civil Engineering and Architecture
Katowicka 48 Street
45-061 Opole

Concierge
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Dean's Secretary
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Gallery

[ Back to Top ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]