Department of Materials Physics

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Phone: +48 77 449 8554
e-mail: kfm@po.opole.pl
http://www.kfm.po.opole.pl

  Head of Department

  Staff

  Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"

  Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

  Coworkers

  Department's Secretariat  Didactic activity:
  • Strength of materials
  • Theory of elasticity and plasticity
  • Building physics
  • Mechanics of concrete
  • Fundamentals of thermomechanics
  • Elective courses:
   • Timber structures engineering
   • Foundations of thermal building diagnostics
   • Computer aided design in building physics
   • Design of low-energy buildings
  • Structural mechanics
  • Engineering structures

  Udział w pracach organizacji naukowych i naukowo-technicznych:
  • Geselschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM),
  • European Mechanics Society (EUROMECH),
  • Słowackie Towarzystwo Mechaniki przy Słowackiej Akademii Nauk,
  • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

  Współpraca międzynarodowa:
  • Institut für Bauklimatik TU Dresden,
  • Katedra Mechaniki Budowli STU Bratislava,
  • Katedra Termomechaniki Budowli TU Brno,
  • Katedra Mechaniki Budowli TU Żilina,
  • Katedra Modelowania Matematycznego Uniwersytetu we Lwowie.

  Oferta prac naukowo-badawczych na rzecz przemysłu:
  • diagnostyka cieplno-wilgotnościowa przegród budowlanych,
  • ocena zniszczeń i trwałości materiałów oraz konstrukcji budowlanych,
  • badania cech mechanicznych i fizycznych materiałów budowlanych.