Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego nauk technicznych, oraz kategorię naukową 'A'


( ostatnia kategoryzacja za lata 2008-2012)

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury


Przewodniczący Rady Wydziału:

Prodziekani Wydziału:

Profesorowie:

Pozostali nauczyciele:

Pozostali pracownicy Wydziału:

Studenci:

 • Natalia Delinowska
 • Anna Kubik
 • Maria Krupiak
 • Agnieszka Nowicz
 • Magdalena Wicher
 • Klaudia Wodarczyk

Doktoranci:

Osoby z głosem doradczym:

 • Ewa GRONKIEWICZ
  Przedstawiciel Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • Urszula ŚMIEJA
  Przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”