Seminaria Wydziałowe


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria Wydziału Budownictwa i Architektury,
które odbywają się w każdą środę o godz. 10:00
na Auli Wydziału Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2017


2017-05-24
Characterization and study of pyridinium emulsifiers for asphalt mixtures
Juan José Galán-Díaz (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA)

2017-05-17
The low-entropy city: a thermodynamic approach to reconnect urban systems with nature
Dr. Raffaele Pelorosso PhD DAFNE- Department of Agricultural and Forestry Sciences University of Tuscia

2017-05-10
Zasady komercjalizacji w Politechnice Opolskiej
mgr Grzegorz STANKIEWICZ, mgr Piotr STERNIUK – Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej

2017-04-19
Problemy fizyki zabytkowych budowli
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2017-04-19
Zniszczenia późnogotyckich polichromii brzeskich
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2017-04-12
Przebudowa wraz z rozbudową hali widowisko-sportowej Okrąglak w Opolu wraz z pierwszym wyposażeniem
Piotr JASIŃSKI – Firma Energopol

2017-04-05
Codzienne wykorzystanie sieci Internet – zagrożenia oraz sposób ochrony przed nimi
Uczelniany Ośrodek Informatyczny Politechniki Opolskiej

2017-03-29
Trwałość konstrukcji drewnianych i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowe obiektów budowlanych
dr hab. inż. Dariusz BAJNO, prof. UTP

2017-03-22
Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu
mgr inż. Alina KALETA

2017-03-08
Seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2016

2017-03-01
Wykorzystanie szumu sejsmicznego do wyznaczania częstotliwości rezonansowych budynku wielokondygnacyjnego oraz jego podłoża na przykładzie siedziby WNoZ UŚ
prof. dr hab. inż. Wacław M. Zuberek, mgr Barbara Bieta, dr Maciej J. Mendecki (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu)

2017-01-11
System ArCADia BIM - moduł architektoniczny i moduły instalacyjne omówione na przykładzie modułu ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE / Programy dla konstruktorów - R3D3-Rama 3D, Konstruktor, I.T.I-INTERAKTYWNE TABLICE INŻYNIERSKIE, EuroZłącza.
Katarzyna RUSEK / Krzysztof BARTOSIK