Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

-

Mgr inż. Piotr Bońkowski

Postępowanie w toku


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof Drożdżol

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław Kwiatkowski

Postępowanie zakończone




Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

24.05.1990 r.
Efekty cieplno-wilgotnościowe w betonach
Jarosław PALUSZYŃSKI

23.11.1989 r.
Analiza statyczna płyt średniej grubości na podłożu sprężystym
Liliana SADECKA

08.12.1988 r.
Badania rozkładu naprężeń w przekrojach głównych połączenia króćca z płaszczem zbiornika ciśnieniowego
Andrzej ADAMCZYK

15.01.1987 r.
Drgania losowe i niezawodność wysokich budowli pod obciążeniem sejsmicznym
Zbigniew ZEMBATY

04.07.1984 r.
Analiza numeryczna drgań wymuszonych oraz zagadnień stateczności dynamicznej powłok obrotowych
Edward SADOWSKI

27.04.1984 r.
Analiza współpracy budowli z podłożem przy wymuszaniu kinematycznym
Bogusław PALA