Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

-

Mgr inż. Piotr Bońkowski

Postępowanie w toku


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof Drożdżol

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław Kwiatkowski

Postępowanie zakończone
Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

14.06.2004 r.
Rezerwa plastyczna w zginanych belkach o przekrojach monosymetrycznych.
Anna RAWSKA-SKOTNICZNY

14.06.2004 r.
Analiza możliwości ograniczenia zanieczyszczeń mikologicznych budynków
Małgorzata NABRDALIK

19.12.2003 r.
Problemy dynamicznej identyfikacji zarysowanych konstrukcji żelbetowych
Marcin KOWALSKI

12.11.2003 r.
Termomechanika materiałów kapilarno-porowatych z uszkodzeniami struktury
Zbigniew PERKOWSKI

22.10.2003 r.
Model matematyczny procesu ogrzewania budynku zakłóconego priorytetową dostawą ciepłej wody
Dariusz FABIANOWSKI

22.10.2003 r.
Modelowanie matematyczne procesu poboru ciepłej wody w budownictwie wielorodzinnym
Barbara Józefa CZABAK

30.09.2003 r.
Warstwa przejściowa w betonach wysokowartościowych
Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA

10.09.2003 r.
Teoretyczne i doświadczalne badanie charakterystyk dynamicznych komina przemysłowego Elektrowni Opole S.A.
Piotr GÓRSKI

30.09.2002 r.
Analiza wrażliwości elementów konstrukcji przy małych odkształceniach termosprężystoplastycznych
Krzysztof KUBICKI

19.06.2002 r.
Stan powietrza wewnętrznego w budynkach mieszkalnych porażonych grzybami pleśniowymi
Elżbieta MIŚNIAKIEWICZ