Aktualności   Archiwum

Berlińskie stypendium wśród map

  piątek, 2017-09-08 10:42:01


dr inż. arch. Monika Adamska

Dr inż. arch. Monika Ewa Adamska, jako stypendystka Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury (Stiftung Preußischer Kulturbesitz), w lipcu 2017 r. realizowała w Berlinie projekt badawczy „Tracing the past intra (et extra) muros. Spatial transformations of medieval old towns in the Silesia region from the Frederician period to WWII” w oparciu o zbiory Departamentu Map Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin). Projekt dotyczył przekształceń średniowiecznych miast Śląska na przestrzeni ok. 200 lat, od poł. XVIII w. do końca II wojny światowej z podziałem na cztery przedziały czasowe. Przedmiotem analiz były przede wszystkim miasta obecnego województwa opolskiego (m.in. Brzeg, Głubczyce, Koźle, Namysłów, Nysa, Opole, Paczków, Prudnik), a także z województw: dolnośląskiego i śląskiego.

Więcej informacji: Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej


  Aktualności   Archiwum