Aktualności   Archiwum

"Strefa studenta" na Wydziale Budownictwa i Architektury

  poniedziałek, 2017-04-03 14:37:36


Strefa studenta WBIA

W dniu 22 marca 2017 r. oficjalnie przekazana została przez władze dziekańskie WBiA do użytku dla studentów ,,strefa studenta” zlokalizowana w przyziemiu budynku (w sąsiedztwie bufetu) gmachu głównego wydziału przy ul. Katowickiej 48.

Pomysł utworzenia ,,strefy studenta” zrodził się w trakcie poprzedniej kadencji z inicjatywy ówczesnego prodziekana WBiA ds. współpracy i rozwoju dra inż. Wiesława Barana, przy poparciu i współudziale pani dziekan prof. dr hab. Stefanii Grzeszczyk. W projektowanie wnętrza istotny wkład wniosła ówczesna Katedra Budownictwa i Architektury na czele z dr hab. inż. Piotrem Obracajem, prof. PO. Prace nad przygotowaniem ,,strefy studenta” kontynuowały aktualne władze WBiA, które swoją kadencję rozpoczęły we wrześniu 2016 r. pod przewodnictwem dziekana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Zembatego. Na przełomie lutego i marca 2017 r. ostatecznie ,,strefa studenta” wyposażona została w meble, które uczyniły ją w pełni funkcjonalną.

Pomieszczenie gwarantuje bezpłatny dostęp do sieci WiFi, a lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie bufetu dodatkowo podnosi jego walory użytkowe.

https://wu.po.opole.pl/strefa-studenta-na-wydziale-budownictwa-i-architektury


  Aktualności   Archiwum