Aktualności   Archiwum

Seminarium Wydziałowe, 22.03.2017 r., 10:00

  wtorek, 2017-03-14 10:22:15


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, pt.:

Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu

Autor: mgr inż. Alina Kaleta
Data: 22.03.2017r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


  Aktualności   Archiwum