Aktualności   Archiwum

Zagraniczny grant dla naszego pracownika na badanie średniowiecznych miast Śląska

  piątek, 2017-01-27 14:50:20


Im dłużej się tym tematem zajmuję, tym bardziej jest fascynujący. – tak o swojej pracy nad rozprawą habilitacyjną o średniowiecznych rynkach miast Śląska mówi dr inż. arch. Monika Ewa Adamska z Wydziału Budownictwa i Architektury, która dzięki uzyskanemu właśnie, atrakcyjnemu grantowi badawczemu, wybiera się do Berlina, aby zbadać bezcenny zbiór historycznych map i planów miast naszego regionu.

Miesięczny grant badawczy w Bibliotece Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin) to trzecie już zagraniczne stypendium dr Adamskiej. Dwa wcześniejsze, zrealizowane w 2015 i 2016 r., przyznane zostały przez Instytut im. Herdera w Marburgu, który zajmuje się badaniami historycznymi nad Europą Środkowo-Wschodnią i który udostępnił badaczce, m.in. unikalny zbiór zdjęć lotniczych rynków Śląska z okresu międzywojennego. Grant w Berlinie został przyznany na realizację projektu „Tracing the past intra (et extra) muros. Spatial transformations of medieval old towns in the Silesia region from the Frederician period to WWII„. Biblioteka Narodowa w Berlinie to jedna z największych i najbardziej cenionych bibliotek naukowych Europy. Departament Map, z którego zbiorów będzie przede wszystkim korzystać dr Adamska, jest w posiadaniu szeregu kartograficznych unikatów, m.in. oprawnego w czerwoną skórę, blisko trzystuletniego atlasu Śląska, opracowanego na zlecenie króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego przez kartografa Christiana von Wrede.

Projekt realizowany w Berlinie dotyczyć będzie przekształceń w przestrzeni wybranych średniowiecznych miast Śląska od poł. XVIII w. do końca II wojny światowej. Przeprowadzone analizy stanowić będą szersze odniesienie dla opracowywanej rozprawy habilitacyjnej o rynkach śląskich miast.

dr inż. Monika Adamska
fot. S. Mielnik

Rynek to najważniejszy plac w przestrzeni staromiejskiej, historyczne jądro miasta. Celem podjętych przeze mnie badań – mówi o swojej pracy dr inż. Monika Adamska – jest zdefiniowanie i przedstawienie przemian rynków miast Śląska na przestrzeni kilku okresów historycznych – od XIX wieku, przez okres międzywojenny i lata powojennej odbudowy, aż do współczesnych działań rewitalizacyjnych. Najnowsza historia rynków to temat oferujący wiele możliwości badawczych, dlatego postanowiłam się nimi zająć.

Moim zamiarem jest również uchwycenie i zdefiniowanie elementów kształtujących tożsamość miejsca i jego indywidualny charakter, obecnych w przestrzeni niemal każdego z rynków mimo generalnych podobieństw. Choć miasta zakładane były według pewnego schematu, każde miało elementy indywidualne wyróżniające je na tle innych. Wyniki prowadzonych przeze mnie badań uzupełniają wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu i tożsamości śląskich miast, mogą służyć historykom, architektom i urbanistom, również władzom samorządowym, instytucjom kultury i organizacjom pozarządowym.


czytaj więcej (Wiadomości Uczelniane PO)

  Aktualności   Archiwum