Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


2016-10-26
Godzina: 9:15, Sala: K-110, Seminarium adiunktów / doktorów

Przegląd literatury światowej z uwzględnieniem wpływu podatności węzłów na stateczność belek-słupów (ram) stalowych

mgr inż. Joanna SKOWROŃSKA

2016-10-26
Godzina: 10:00, Sala: KS-2, Seminarium wydziałowe

Prezentacja programu SCADA Pro

Grzegorz PIANKOWSKI, Katarzyna KUSIŃSKA

2016-11-08
Godzina: 9:30, Sala: K-10, Seminarium katedralne

Szacowanie parametrów określających sztywność zespolonej belki drewniano-żelbetowej z pomiarów ugięć, poślizgów międzywarstwowych i krzywizn warstw

dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, prof. PO


Seminarium Wydziałowe, 26.10.2016 r., 10:00

  poniedziałek, 2016-10-24 13:23:02


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Prezentacja programu SCADA Pro

Autor: Grzegorz Piankowski, Katarzyna Kusińska
Data: 26.10.2016r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Dodatkowy nabór do programu Erasmus+

  środa, 2016-10-12 12:48:20


UWAGA STUDENCI!

Rusza nabór uzupełniający do programu Erasmus+. Jeśli więc chcesz spędzić letni semestr na jednej z uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej, koniecznie przyjdź na rozmowy kwalifikacyjne!

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.dwm.po.opole.pl


Seminarium Wydziałowe, 12.10.2016 r., 10:00

  sobota, 2016-10-08 18:52:08


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Proekologiczne przesłanki do rozwoju terenów zieleni
na przykładzie miasta Łodzi

Autor: Mgr inż. arch. krajobrazu Andrzej Długoński
Data: 12.10.2016r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Z IKRą w kolejne 50 lat

  wtorek, 2016-10-04 14:57:01