Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8595
Fax: +48 77 449 9926
e-mail: kimb@po.opole.pl
http://www.kimb.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Sekretariat Katedry  Podstawowe kierunki badań naukowych, główne zainteresowania
  • Kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych.
  • Reologia mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych.
  • Wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych.
  • Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych surowców, spoiw i kruszyw budowlanych oraz betonów.
  • Ocena jakości materiałów i wyrobów budowlanych.

  Działalnośc dydaktyczna

  Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące przedmioty:

  • I stopień studiów
   • Chemia
   • Materiały budowlane 1
   • Materiały Budowlane 2
   • Prawo budowlane
   • Prefabrykaty budowlane (przedmiot obieralny)
   • Betony wysokowartościowe (przedmiot obieralny)
   • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa
  • II stopień studiów
   • Materiały w energooszczędnym budownictwie
   • Korozja materiałów budowlanych
   • Nowoczesne materiały kompozytowe dla budownictwa