Katedra Architektury i Urbanistyki

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8602
e-mail: kaiu@po.opole.pl
http://architektura.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Kierownik zespołu dydaktycznego

  Pracownicy

  Sekretariat Katedry



  Problematyka zainteresowań naukowych pracowników Katedry:
  • analiza funkcjonalno–przestrzenna obiektów użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem architektury sakralnej
  • badania w zakresie architektury mieszkaniowej
  • innowacyjne metody analizy, modelowania i projektowania środowiska architektonicznego
  • konserwacja zabytków i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
  • przekształcenia struktur miejskich i przestrzeni publicznej
  • analiza przestrzenna i planowanie rozwoju krajobrazów transgranicznych, usługi ekosystemowe, GIS
  • zagadnienia z zakresu sztuk pięknych: rysunku i malarstwa
  • analiza przestrzenno–konstrukcyjna obiektów budowlanych
  • analiza wielokryterialna przy wspomaganiu procesu decyzyjnego w optymalizacji zagadnień budowlanych
  • badania w zakresie konstrukcji drewnianych wraz z problematyką bezpieczeństwa pożarowego

  Pracownicy udzielają się w pracach organizacji naukowych i zawodowych:
  • Dr inż. arch. Marcin SPYRA jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Towarzystwa Urbanistów Polskic
  • Mgr inż. Mirosław ŁOTAREWICZ jest członkiem i delegatem na zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkiem Zarządu Oddziału Opolskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, przewodniczącym Komisji Młodej Kadry