Wydział Budownictwa i Architektury - Politechnika Opolska
[
English Version
]


|  www.wbia.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Zjazdu Dziekanów

Szczegółowy program

Zjazdu Dziekanów

Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
    Materiały dydaktyczne
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Materiały dydaktyczne

Mechaniki, Konstrukcji

Budowlanych i Inżynierskich

    Zespół "Konstrukcje"
    Materiały dydaktyczne
    Zespół "Mechanika"
    Materiały dydaktyczne
Konferencje i szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Doktoraty
Habilitacje
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Regulamin stypendiów
Dwumiesięczne Staże
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Prace dyplomowe
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
[ Zobacz starsze wiadomości ]


Zaplanowane seminaria na Wydziale
 

2016-02-10, Godzina: 10:00, Sala: K-Aula, Seminarium wydziałowe
Wpływ składu betonu na moduł Younga
mgr inż. Krystian Jurowski


"We dwoje w Politechnice Opolskiej"
2016-02-10 


Wysyłajcie zdjęcia, na których jesteś Wy i osoba, z którą spędzicie tegoroczne WALENTYNKI (ukochany, ukochana) na adres promocja@po.opole.pl - zamieścimy te zdjęcia na facebook'u Politechniki Opolskiej, a internauci zdecydują, które zdjęcie jest najlepsze i które pary wygrają nagrody w postaci: kolacji w Restauracji VENEZIA (w Opolu), zegarki, plecaki. W e-mailu należy również zamieścić poniższe informacje:

 • imię i nazwisko obu osób widniejących na zdjęciu,
 • forma i kierunek kształcenia, nr albumu,
 • nr-y telefonów kontaktowych zgłaszanych osób,
 • informacja o treści: „Zapoznaliśmy się i zgadzamy się z Regulaminem Konkursu Walentynkowego „We dwoje w Politechnice Opolskiej”.

Więcej informacji: http://promocja.po.opole.pl/index.php/konkursy

Komunikat nr 2, Wydziałowej Komisji Wyborczej
2016-02-05 
Wyniki wyborów elektorów przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2016 r.

 • Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy profesorów
  i doktorów habilitowanych

  1. Górski Piotr
  2. Grzeszczyk Stefania
  3. Janowska-Renkas Elżbieta
  4. Obracaj Piotr
  5. Perkowski Zbigniew
  6. Świrska-Perkowska Jadwiga
  7. Wyrwał Jerzy
  8. Zembaty Zbigniew

 • Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich
  niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi

  1. Baran Wiesław
  2. Gigiel Józef M.

 • Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli
  akademickich niebędących profesoramii doktorami habilitowanymi

  1. Baran Wiesław
  2. Gigiel Józef M.
  3. Kaleta Alina
  4. Kuś Juliusz
  5. Matuszek-Chmurowska Aneta

 • Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy pracowników
  niebędących nauczycielami

  1. Buczek Dorota
  2. Wojdak Joanna


Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. POSeminarium Wydziałowe, 10.02.2016 r., 10:00
2016-02-03 
Uprzejmie zapraszam pracowników i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, na którym Pan mgr inż. Krystian Jurowski wygłosi referat pt.: "Wpływ składu betonu na moduł Younga".

Seminarium odbędzie się 10.02.2016 r., o godz. 10:00, w sali K-AULA.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Seminarium Wydziałowe, 03.02.2016 r., 10:00
2016-02-01 
Uprzejmie zapraszam pracowników i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium na którym Pan Dr Luis Inostroza wygłosi referat pt.: "Landscape urbanization, concepts, methods and research lines".

Seminarium odbędzie się 03.02.2016 r., o godz. 10:00, w sali K-AULA.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Komunikat nr 1, Wydziałowej Komisji Wyborczej
2016-01-20 
Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów:
–  z grupy profesorów i doktorów habilitowanych odbędą się w sali posiedzeń
Rady Wydziału w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 10:00,
–  z grupy pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się w sali posiedzeń
Rady Wydziału w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 8:00.

Wybory do Wydziałowego Kolegium Elektorów:
–  z grupy pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się w sali posiedzeń
Rady Wydziału w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 8:00,
–  z grupy nienauczycieli odbędą się w sali posiedzeń Rady Wydziału
w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 9:00.

W przypadku braku wymaganego kworum wybory odbędą się
odpowiednio o godz. 8:10, 9:10 i 10:10.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. POSeminarium Wydziałowe, 20.01.2016 r., 10:00
2016-01-14 
Uprzejmie zapraszam pracowników i studentów Wydziału Budownictwa i Architektury na seminarium na którym Pan prof. Giovanni Bosco z Uniwersytetu w Trento wygłosi referat pt.: "The effects of vegetation and irrigation on the stability conditions of slopes".

Seminarium odbędzie się 20.01.2016 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Seminarium Wydziałowe, 13.01.2016 r., 10:00 2016-01-11
Prof. PO dr hab. inż. Piotr Górski laureatem nagrody im. Stefana Bryły za 2015 rok 2016-01-11
Uroczyste spotkanie Świąteczno-Noworoczne 2015-12-11
Życzenia Świąteczne 2015-12-10
Wykład szkoleniowo - informacyjny pt. "Systemy Zarządzania jako element Rozwoju organizacji" 2015-11-30
Współpraca WBIA z UM w Opolu 2015-11-18
Polski Kongres Reologii – Opole 2015 2015-11-13
Polski Kongres Reologii – Opole 2015 2015-11-13
Polski Kongres Reologii – Opole 2015 2015-10-20
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów
Sylwetka Absolwenta

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Dewiator

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

EkoMat-BUD
Circulus
Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Dokumenty / formularze
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Galeria zdjęć

[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]