Seminarium Wydziałowe, 07.09.2016 r., 10:00

  piątek, 2016-09-02 15:04:01


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Zagadnienia stateczności skarp i zboczy uformowanych w gruntach uwarstwionych i utworach skalnych

Autor: Dr inż. Janusz Ukleja
Data: 07.09.2016r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Zaproszenie dla Pracowników

  wtorek, 2016-06-28 10:50:07


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie wszystkich
Pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej,
które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 13:00
w holu skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa i Architektury


Dziekan
Prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk