Konkurs dla młodych inżynierów

  wtorek, 2018-10-23 11:50:55Konkurs dla młodych architektów

  wtorek, 2018-10-23 00:00:00Wernisaż wystawy „Obrazy Andrzeja Andrzejewskiego”

  środa, 2018-10-17 16:05:12


Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty oraz Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki, prof. dr hab. Edward Syty, serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Obrazy Andrzeja Andrzejewskiego”, który odbędzie się 24 października (środa), o godzinie 18:00 w galerii Błędne Koło , (I piętro WBiA, Katowicka 48).


Konferencja Bezpieczne Ciepło 2018

  środa, 2018-10-17 15:35:32


W dniach 11-13 października odbyła się VI Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczne Ciepło 2018” , zorganizowana przez Cech Kominiarzy Polskich, Korporację Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Państwową Straż Pożarną we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia i partnerem firmą Jawar. Pierwszy dzień można określić mianem „Spotkania Informacyjno-Eksperckiego”. Celem wydarzenia było przekazanie słuchaczom licznie zgromadzonym w auli Politechniki wiedzy nt. zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwego wpływu na zdrowie, a także koniecznych do podjęcia działań w tym zakresie. Ponadto omówiono związki między stanem i jakością urządzeń grzewczych, instalacji kominowych, wykorzystywanych paliw a jakością powietrza. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Spotkanie rozpoczął Poseł Antoni Duda, chwaląc inicjatywę zorganizowania obrad w przededniu rozpoczynającego się sezonu grzewczego. Profesor Zbigniew Zembaty, Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Opolskiej witając Gości podziękował pracownikom Uczelni i przedstawicielom Cechu Kominiarzy Polskich za podjęcie w czasie obrad trudnego, ale jakże ważkiego tematu oraz zgromadzenia wybitnych ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i zawody.

Pan Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” przedstawił założenia i aktualny etap realizacji tego kompleksowego projektu. O potrzebie kontynuacji rządowej kampanii wspomniała również Pani Violetta Porowska. Wicewojewoda opolska podkreśliła znaczenie przedsięwzięcia, które zmierza do redukcji zanieczyszczeń środowiska w Polsce. Pani Katarzyna Oszańca, koordynatorka Marszałka Województwa Opolskiego ds. ochrony powietrza przedstawiła pilotowane przez siebie programy, a Pani Małgorzata Rabiega z Urzędu Miasta Opola omówiła realizację działań na rzecz ochrony szeroko rozumianego środowiska w mieście.

W trakcie sesji plenarnej, zatytułowanej „Czas na czyste powietrze”, głos zabrali: prof. dr. hab. Wojciecha Hanke, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, mgr inż. Dominika Mucha z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Krzysztof Drożdżol z Politechniki Opolskiej i st. kpt. Michał Zawiślak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Sesja była też okazją do przedstawienia celów i założeń kampanii „Czas na czyste powietrze”. Prof. dr hab. inż. Wojciech Anigacz, kierownik Katedry Geotechniki i Geodezji Politechniki Opolskiej odniósł się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie oraz do stanu wiedzy Polaków na ten temat, a red. Anna Koprowicz przedstawiła m.in. wyniki badań prowadzonych w szesnastu województwach. Prezentacji towarzyszyły też warsztaty z pokazem przenośnych mierników zanieczyszczenia powietrza.

Wśród uczestników spotkania byli ponadto: Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Opolu, NGO, samorządów województwa opolskiego, liczni kominiarze z Polski, Rumunii, Słowacji, Czech i uczniowie opolskiego Technikum TEB Edukacja. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, stąd wśród przedstawicieli publikatorów znaleźli się m.in. dziennikarze TVP3 Opole, Radia Opole i Radia DOXA FM.