Zaplanowane seminaria na Wydziale Budownictwa i Architektury


Data: 2017-03-29, godzina: 10:00, sala: KS-2, seminarium wydziałowe

Trwałość konstrukcji drewnianych i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowe obiektów budowlanych

dr hab. inż. Dariusz BAJNO, prof. UTP

Data: 2017-03-28, godzina: 9:30, sala: KS-103, Seminarium katedralne (KFM)

Zastosowanie modeli nielokalnej plastyczności i degradacji sprężystej w analizie zespolonej belki drewniano-żelbetowej

dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, prof. PO

Seminarium Wydziałowe, 29.03.2017 r., 10:00

  poniedziałek, 2017-03-20 09:47:15


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Trwałość konstrukcji drewnianych i ich wpływ na bezpieczeństwo użytkowe obiektów budowlanych

Autor: dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Data: 29.03.2017r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 22.03.2017 r., 10:00

  wtorek, 2017-03-14 10:22:15


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dotyczące otwarcia przewodu doktorskiego, pt.:

Wpływ temperatury na właściwości reologiczne zaczynów cementowych oraz właściwości betonu

Autor: mgr inż. Alina Kaleta
Data: 22.03.2017r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Rekrutacja do programu Erasmus+

  wtorek, 2017-03-07 11:26:14

Seminarium NBS (za rok 2016

  sobota, 2017-02-25 11:37:01


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

na seminarium podsumowujące realizację zadań badawczych wykonywanych w ramach działalności statutowej - utrzymanie potencjału badawczego – NBS za rok 2016.


Data: 08.03.2017r. (środa), godz. 11:00
Miejsce Seminarium: K-Aula, im. prof. Oswalda Matei

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO