Seminarium Wydziałowe, 14.06.2017 r., 10:00

  piątek, 2017-06-09 09:53:43


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Modelowanie numeryczne zagadnień fizycznych w Comsol Multiphysics

Autor: Tomasz Krupicz, Comsol Multiphysics GmbH, Göttingen
Data: 14.06.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 07.06.2017 r., 10:00

  poniedziałek, 2017-06-05 12:48:29


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Od geometrii do…wyobraźni

Autor: prof. dr hab. inż. Jan Kubik
Data: 07.06.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 21.06.2017 r., 10:00

  czwartek, 2017-06-01 10:31:25


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium, na temat:

Dubai Route 2020 - przykład zastosowania BIM w złożonym projekcie nowej naziemno-podziemnej linii metra w Dubaju

Autor: mgr inż. Karol Maćków - firma CH2M w Krakowie
Data: 21.06.2017 r. (środa), godz. 10:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał


Seminarium Wydziałowe, 31.05.2017 r., 9:00

  poniedziałek, 2017-05-29 10:07:44


UPRZEJMIE ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
na seminarium dot. przedstawienia wyników rozprawy doktorskiej:

Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych

Autor: mgr inż. Krzysztof Drożdżol
Data: 31.05.2017 r. (środa), godz. 9:00
Miejsce Seminarium: Ks-2

Prodziekan ds. nauki
Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO

Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał