Wydział Budownictwa - Politechnika Opolska
[
English Version
]


|  www.wb.po.opole.pl  |
  |  

Zjazd Dziekanów
Kierunku Budownictwo 2015
Informacje o zjeździe
Zakwaterowanie
Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program

Zjazdu Dziekanów

Szczegółowy program

Zjazdu Dziekanów

Kontakt


Aktualności
Wydział
Historia Wydziału

Rada Wydziału

i uprawnienia

    Posiedzenia RW
Pracownicy
Katedry
Budownictwa i Architektury
Dróg i Mostów
Fizyki Materiałów
    Materiały dydaktyczne
Geotechniki i Geodezji

Inżynierii Materiałów

Budowlanych

    Laboratorium Materiałów

    Budowlanych

Inżynierii Systemów

i Procesów Budowlanych

    Materiały dydaktyczne

Konstrukcji Budowlanych

i Inżynierskich

    Materiały dydaktyczne
Mechaniki Budowli
    Materiały dydaktyczne
Konferencje i szkolenia
Seminaria
Postępowania awansowe
Doktoraty
Habilitacje
Projekty Unijne


Kierunki zamawiane

Budownictwo
Cel projektu
Regulamin stypendiów
Dwumiesięczne Staże
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Prace dyplomowe
www.efs.gov.pl
Architektura i Urbanistyka
Cel projektu
Działania
Grupa docelowa
Struktura zarządzająca
Kontakt
[ Zobacz starsze wiadomości ]


Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo 2015
2015-07-16 

Seminarium Wydziałowe, 08.07.2015 r., 10:00
2015-07-03 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa na seminarium na którym Pan dr inż. Seweryn Kokot wygłosi referat pt.: "Analiza odporności żelbetowego budynku słupowo-płytowego ze względu na ewentualność postępującej katastrofy".

Seminarium odbędzie się 08.07.2015 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Ankiety!
2015-06-25 

Studenci Politechniki Opolskiej
zachęcam Was do wzięcia udziału w drugiej edycji oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich prowadzonej przez Wirtualny Dziekanat.

Ankiety będą dostępne po zalogowaniu się w systemie USOSWeb
w dniach od 23 czerwca do 31 lipca 2015 r.

Aby dokonać oceny, w zakładce „Dla studentów’, w bocznym menu „Moje studia” należy wybrać pozycję „Ankiety”. Zostanie tam wyświetlona lista nauczycieli akademickich, z którymi mieli Państwo zajęcia w semestrze letnim 2014/2015.

Ankiety są całkowicie anonimowe,
pozwalają na poznanie Państwa opinii oraz służą podniesieniu poziomu procesu kształcenia na Uczelni.

Po zakończeniu badań ankietowych wśród osób, które wypełnią ankiety, zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody!

Zapraszam do wypełnienia ankiet!
Prorektor ds. dydaktyki dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. POPubliczna obrona mgra inż. Mariusza Kupiny
2015-06-18 


W dniu 17 czerwca 2015 r., o godz. 12:00, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Mariusza Kupiny, pod tytułem: "Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym".

Promotor:
dr hab. inż. Edward Małek, prof. WST

Recenzenci rozprawy:
dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. PW
dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO


Sesja poświęcona promocji programu Erasmus+
2015-06-12 


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i wykładowców do wzięcia udziału w sesji poświęconej promocji programu Erasmus+ oraz europejskich uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej. Wydarzenie to realizowane jest w ramach tegorocznej edycji International Academic Week 2015, która organizowana jest przez Dział Współpracy Międzynarodowej.

Spotkanie z zagranicznymi gośćmi odbędzie się 16 czerwca (wtorek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4) w godz. 9:00 – 12:00. w jego trakcie przedstawione zostaną prezentacje uczelni, z którymi nasza Politechnika współpracuje w ramach programów mobilnościowych studentów i pracowników.

O godz. 13:00 zaplanowano ponadto prezentację pt. „Erasmus+ strategic partnerships - How to successfully apply for funds”, którą wygłosi Pani Katarzyna Żarek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wystąpienie skierowane jest przede wszystkim do tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem funduszy europejskich na działania wspierające rozwój kariery naukowej, czy pracy dydaktycznej.

Seminarium Wydziałowe, 03.06.2015 r., 10:00
2015-06-03 
Uprzejmie zapraszam Pracowników i Studentów Wydziału Budownictwa na seminarium na którym Pan prof. dr hab. inż. Jan Kubik wygłosi referat pt.: "Gradientowa termomechanika i jej zastosowania".

Seminarium odbędzie się 03.06.2015 r., o godz. 10:00, w sali Ks-2.


Prodziekan ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty


Uroczyste promocje doktorskie, 8 maja 2015 r. 2015-05-12
Studenci jeździli i promowali. Dziękujemy! 2015-05-12
44 Opolskie Targi Budownictwa "Mój dom" 2015-04-21
Posiedzenie Rady Wydziału w dniu 25.02.2015 r. 2015-04-20
Życzenia Świąteczne! 2015-03-31
Seminarium Wydziałowe, 25.03.2015 r., 09:30 2015-03-17
Seminarium Wydziałowe, 08.04.2015 r., 10:00 2015-03-12
VII edycja Akademickich Targów Pracy już 18.03.2015 r 2015-03-10
Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości 2015-02-20
[ Zobacz starsze wiadomości ]

Harmonogram egzaminów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
Praktyki studenckie
Plany zajęć
Informacje dla kandydatów
Sylwetka Absolwenta

Kierunki studiów,

poziomy i formy kształcenia

Przedmioty
Studia za granicą
Organizacje studenckie
Zasady rekrutacji
Koła naukowe
Dewiator

Konstruktor,

Koło Młodych PZITB

EkoMat-BUD
Circulus
Roads and Bridges

Studia I i II stopnia

(plany i programy)

Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Konsultacje
Dokumenty / formularze
Odnośniki
Kontakt
Wydział Budownictwa
ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Portiernia
Tel.: +48 77 449 8586
Tel.: +48 77 449 8612

Sekretariat Dziekana
Tel.: +48 77 449 8560
e-mail: wbud@po.opole.pl

Galeria zdjęć

[ Powrót ]

[ Polityka dotycząca plików "cookies" na stronach Politechniki Opolskiej ]